NIEUW subsidie soorten

Deze nieuwe subsidie wil concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de realisatie van een aantal soortenbeschermingsprogramma’s. Dien hier je initiatief in voor 30 april 2021.

Daarnaast willen we via een korte bevraging (4 vragen) nagaan wat de belemmeringen of juist positieve eigenschappen van deze subsidie zijn zodat private eigenaars en beheerders maatregelen kunnen nemen.
Help jij ons verder door de bevraging in te vullen?

Klik hier voor een overzicht van de verschillende subsidies inzake bos en natuur.

Bron foto: Bernard Van Elegem

Editie 88

september – oktober – november // 2020

Editie 88 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de wetstraat
 • 4.000 ha meer bos voor Vlaanderen
 • Stem nu op jouw favoriete provinciale laureaat van de ‘Baillet Latour Boom van het Jaar Wedstrijd 2020’
 • Publi-artikel: Een aanzet tot bebossing
 • Bosbeheerplan wordt natuurbeheerplan
 • Klimaatverandering en boomsoortenkeuze
 • Publi-artikel: Soilfeed Silva: Natuurlijke oplossing voor gezondere bossen
 • Landgoed in de kijker: De productieve bossen van de familie Claes
 • Soort in de kijker
 • Is jouw bos goed verzekerd?
 • Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen
 • Welk toekomstig beleid voor bos inzake gezondheid en natuur?
 • Nieuwsflash
 • De bosteller

Bijlage: Landeigenaar 88

Projectsubsidie aanleg everbuffers

Net als vorig jaar, lanceert men onder het SINCERE-project opnieuw de subsidie voor aanleg everbuffers. Eigenaars of beheerders die zich bevinden in gemeentes (zie lijst in het reglement) waar everzwijnen schade aanbrengen aan gewassen, kunnen een aanvraag tot subsidie indienen. De subsidie moet dienen voor de aanleg van een strook met laag gewas, dat zich bevindt tussen een maïsakker en een bos. Doel is om een zone te creëren waar jagers een (betere) kans krijgen om de evers te schieten. De strook waar bijgevolg geen maïs gezaaid wordt, wordt met deze subsidie gecompenseerd.

De subsidie wordt uitgereikt volgens het principe van de inkoopveiling. Lees het artikel in Landeigenaar 85 voor meer informatie. Dit betekent dat alle ingediende bedragen per ha gerangschikt worden van laag naar hoog. Via een rekenmodel gaat men na hoeveel projecten men kan financieren binnen het budget. Het eerste projectbedrag dat erbuiten valt, bepaalt vervolgens de prijs die alle “goedkopere” indieners zullen krijgen.

Deze subsidie heeft als voordeel dat de administratie erg beperkt is en de subsidie marktconform en 100 % kostendekkend is.

Tip: Bereken tegen welke prijs je bereid bent om zo’n strook aan te leggen en dien dit als project in. Je mag daarin al je kosten verrekenen, alsook elk verlies aan opbrengst op die strook. Creativiteit wordt aangemoedigd.

Deadline indiening: 15 september 2020.
Klik hier voor meer informatie. 

 

Bron foto: Ludo Fastré

Zware stormschade in Vlaamse bossen

PERSBERICHT

Zware stormschade in Vlaamse bossen Lees verder