1. Webinar “Populier in al zijn glorie

2. Brabantse Wouden

Vlaanderen wil sterk inzetten op bosuitbreiding en Europese natuurdoelen. Binnen het projectgebied van de Brabantse Wouden wil men een deel van die doelen op terrein realiseren.

Vele private eigenaars willen het beheer van hun gronden hierop afstemmen, maar er moet een economische return mogelijk blijven zodat landgoederen zelfredzaam blijven. Het is belangrijk dat de initiatiefnemers in dit project daarom begrijpen wat de noden zijn van private eigenaars. Zonder de medewerking van private eigenaars, kan dergelijk project immers niet slagen.

De projectmatige aanpak in dit gebied laat anderzijds ook toe dat een grote range aan instrumenten geactiveerd kan worden om anders onoverkomelijke knelpunten aan te pakken: bv. omgevingsvergunningen verkrijgen, oplossing pachters, bestemmingswijziging met compensatie uitbetalen, diverse subsidies…

Tijdens een info-avond lieten we de overheden toelichten wat hun intenties zijn en bevragen wij hen over hoe zij dat willen realiseren met private eigenaars.

Presentaties