Mei – Juni- Juli 2012

Editie 56 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter
  • De algemene vergadering van Landelijk Vlaanderen op 18 juni
  • De VLM verwerft gronden
  • GroenBoek Beleidsplan ruimte Vlaanderen goedgekeurd
  • Oproep tot kandidaatstelling InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013
  • Nieuwsflash
  • 20 jaar Natura 2000
  • Handboek voor beheerders Natura 2000
  • Inverde: forum voor groenexpertise: cursusaanbod
  • Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden

Bijlage: Landeigenaar_nr56_v5_low.pdf