Februari – Maart – April 2013

Editie 59 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • De economische voordelen van Natura 2000
 • De pachtrelatie: onze standpunten: visie van de landeigenaar – deel 1
 • De Nederlandse Pachtwet: een kijkje bij onze noorderburen
 • De rol van d particuliere eigenaar in het land-, bos- en natuurbeleid
 • Provincale infodagen van VLM – Landelijk Vlaanderen
 • Het nieuwe erfgoeddecreet
 • Gelijkberechtiging Nederland: VGG
 • Landelijk Vlaanderen op FFA
 • Het GLB: Landbouw op weg naar vergroening
 • Infoavond GECORO: een kort verslag
 • Transformaties in de open ruimte
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Bijlages: Landeigenaar-nr59deel1.pdf & Landeigenaar-nr59deel2.pdf