Augustus-September-Oktober 2011

Editie 53 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Vergoeding voor basiskwaliteit bos en natuur
 • Hoeve Engelendael wint prestigieuze milieuprijs
 • Toespraak van Minister-President Kris Peeters
 • Bescherming pachtwet : zeker niet voor eeuwig
 • Natura 2000 : actueel
 • Vlaamse overheid stimuleert gebruik PEFC-gelabeld hout – 9 juni 2011
 • Gezamelijke lobby voor betere positie Erfgoed in Europees beleid
 • Erfgoed : een meerwaarde voor Europa. De voordelen van interactie
 • Subsidie voor boslandbouwsystemen (Agroforestry)
 • Prijs 2012 Prins Alexandre de Merode voor het Patrimoniumpositie Erfgoed in Europees beleid
 • De landeigenaar en Successieplanning
 • Komende Activiteiten

Bijlage: Landeigenaar_nr53.pdf