juni – juli – augustus // 2021

Editie 91 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de wetstraat
 • Koolstoflandbouw
 • Biotoopverbetering en -herstel in beboste jachtgebieden: een praktijkvoorbeeld
 • Save the date: Ledendag Landelijk Vlaanderen 2021
 • Digitale consultatie kapmachtiging door de notaris
 • Hoe redden we akker- en weidesoorten?
 • Natuurlijke graslanden in een landbouwmodel
 • Nieuwsflash
 • Als goede leerlingen gestraft worden…
 • Panelen voor landeigenaars vanaf nu verkrijgbaar bij Landelijk Vlaanderen
 • Interview met Matthias Francken, directeur Herita
 • Landgoed in de kijker: Wildlife Estates Label voor landgoed De Muncken
 • Neemt uw brandrisico toe?
 • Soort in de kijker
 • Stand van zaken omzetting uitgebreide bosbeheerplannen
 • Neem deel aan de Baillet Latour Prijs voor het leefmilieu 2021

Bijlage: Landeigenaar 91