Voor de gebouwen is onlangs een ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed’ gepubliceerd. Het doel is om alle gebouwen die van belang zijn (60.000 eenheden) te inventariseren. De gebouwen mogen niet zonder toelating afgebroken worden ondanks het feit dat ze niet beschermd zijn.

Standpunt Landelijk Vlaanderen: Deze inventaris is problematisch want het opstellen ervan is confidentieel gebeurd en is niet onderworpen aan duidelijke kwaliteitscriteria, terwijl er toch juridische gevolgen aan verbonden zijn. Men kan vrezen dat mettertijd meer en meer juridische gevolgen zullen gegeven worden aan de opname in deze inventaris ondanks de weinig transparante procedure bij de opstelling. Die gebouwen genieten wel van meer soepelheid bij een hergebruik (zie punt 120).

Andere elementen van het erfgoed zijn: het archeologisch erfgoed, het varend erfgoed, het erfgoed onderwater en het aardkundig erfgoed die hier niet behandeld worden.