Landelijk Vlaanderen vzw verzet zich tegen openbaarmaking gelekte kadastrale gegevens

Landelijk Vlaanderen vzw is de belangenvereniging van alle private eigenaars, klein en groot, met bossen, natuurgebieden, historische eigendommen, landbouwpercelen… Op die manier vertegenwoordigt Landelijk Vlaanderen vzw een oppervlakte van 650.000 hectare in Vlaanderen.

Landelijk Vlaanderen vzw heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat grote hoeveelheden kadastrale gegevens zouden zijn gelekt. Bepaalde media hebben de intentie aangekondigd om deze gegevens openbaar te maken en Landelijk Vlaanderen vzw wenst zich hiertegen te verzetten.

Landelijk Vlaanderen vzw respecteert uiteraard de persvrijheid, maar meent dat het recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens ook moet worden gerespecteerd. Om die reden wordt aan de betreffende media verzocht de private gegevens niet verder bekend te maken.

Bovendien dringt Landelijk Vlaanderen vzw aan op een dringend intern onderzoek bij de federale dienst patrimoniumdocumentatie, die de betreffende gegevens beheert en datalekken dient te voorkomen.

NIEUW subsidie soorten

Deze nieuwe subsidie wil concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de realisatie van een aantal soortenbeschermingsprogramma’s. Dien hier je initiatief in voor 30 april 2021.

Daarnaast willen we via een korte bevraging (4 vragen) nagaan wat de belemmeringen of juist positieve eigenschappen van deze subsidie zijn zodat private eigenaars en beheerders maatregelen kunnen nemen.
Help jij ons verder door de bevraging in te vullen?

Klik hier voor een overzicht van de verschillende subsidies inzake bos en natuur.

Bron foto: Bernard Van Elegem

Enquête voor boseigenaars en bosbeheerders

Onlangs stuurde de Belgische Houtconfederatie, FEDUSTRIA, InduFed, FEBHEL en een 40-tal prominente houtverwerkende organisaties die Belgisch hout op de markt brengen en verwerken, een open brief naar alle Belgische boseigenaars en bosbeheerders. In deze brief kaarten ze de groeiende vraag naar gecertificeerd hout aan. 
 
Vanuit het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB-NB) vinden wij het belangrijk om uw visie rond certificering te kennen. Vandaar dat we aan de hand van een korte enquête de bereidwilligheid van boseigenaars en beheerders om hun bos te laten certificeren in kaart willen brengen. 

Uw feedback is tevens belangrijk om de markt voor de (toekomstige) boseigenaars in Vlaanderen in te schatten. Deze enquête neemt slechts 5 minuten in beslag. U kan deelnemen tot 15 januari 2021.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.
Hartelijk dank voor uw deelname!
APB-NB

De Tijd: ‘Investeren in natuur doe je uit passie, niet als belegging’

“‘Het rendement bedraagt hooguit 1 procent van wat ik betaald heb, en dan tel ik de onkosten voor het maaien of het aanplanten van hagen niet mee. Het rendement van dat laatste bestaat uit een grotere biodiversiteit.’ “
🌱 In De Tijd leggen enkele leden van Landelijk Vlaanderen uit waarom zij met passie investeren in (de Vlaamse) natuur en niet vanuit een economisch oogpunt. Ook algemeen directeur Jurgen Tack komt aan het woord.
Lees hier het interessante artikel.

Nieuwsbrief november

Ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws, nieuwe wetgeving, allerlei activiteiten, brochures… inzake Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed, natuur, bos en landbouw? Dan is onze maandelijkse nieuwsbrief zeker en vast iets voor jou.

Herlees hier onze nieuwsbrief van november.

Nieuwe regels premieregeling Onroerend Erfgoed

De overheid ondervindt constant moeilijkheden om de premieregeling voor onroerend erfgoed te financieren. Een grote achterstand is opgelopen in het toekennen van de premies met dus een lange wachtlijst. Om daaraan te verhelpen heeft de Vlaamse Regering (VR) beslist de huidige premieregeling op te schorten en nieuwe regels in te voeren.

Voortaan (zijnde vanaf december 2020) zal het plafond voor de premies volgens de standaardprocedure (voor onderhoudswerken) opgetrokken worden tot €250.000/jaar/alleenstaand geheel i.p.v. €25.000 tot nu toe weliswaar met een globale beperking van €500.000 op 5 jaar. De premies volgens de bijzondere procedure (voor grotere werken boven dat jaarlijks bedrag) worden vervangen door een systeem van oproepen. Hiermede zal de VR jaarlijks een premiebudget vrijmaken en in deze enveloppe oproepen lanceren volgens vooraf aangekondigde thema’s en kalender waarop erfgoedbeheerders zich kunnen inschrijven om hun project gefinancierd te krijgen. Wat voor projecten gebeurt die hiermede uit de boor vallen, is er geen duidelijkheid.

Daarnaast werd het instrument “beheerovereenkomst landschap” geactiveerd voor reguliere werken aan landschappen en het systeem van meerjarenpremieovereenkomsten aangepast.

Hiermede wil men de budgetten onder controle houden. Het nieuw systeem heeft als nadeel dat er gevallen zijn waar premies niet meer toegekend zullen zijn. Daartegenover is het jaarlijks opgetrokken plafond van €250.000 wel degelijk voor de meeste dossiers van particuliere beheerders; des te meer dat de standaardprocedure administratief veel eenvoudiger en sneller is. Op de laatste minuut werd een plafond van €500.000 op 5 jaar ingevoerd wat de aantrekking van de nieuwe regel wel beperkt.

Bij nader onderzoek van de nieuwe regel zal er uitgebreider toegelicht worden, maar nu in december kunnen de dossiers volgens de standaardprocedure met het nieuw plafond ingediend worden.

Brochure Populier in Omgeving & Klimaat

Populier in Omgeving & Klimaat

De populier, een typische soort in ons landschap, wordt soms stiefmoederlijk behandeld. In deze brochure gingen we terug naar de oorsprong van populieren in onze omgeving en kijken we naar het belang van de soort voor de economie, ecologie, maatschappij, landschap en klimaat.

Lees Populier in Omgeving en Klimaat de nieuwe brochure.