Mei-juni-juli 2010

Editie 44 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter
  • De “Speciale beschermingszones (SBZ)” in Natura 2000
  • Welke is nu de rol van het INBO in het proces van de IHD ?
  • Het NATURA 2000-netwerk
  • IHD’s het begin van het einde ?

Bijlage: landeigernaar-44.pdf