Wanneer een onroerend goed niet of onvoldoende bereikbaar is vanaf de openbare weg, is het perceel ingesloten. De eigenaar of huurder van een ingesloten perceel kan dan een recht van uitweg vragen tot aan de openbare weg die bijgevolg over de grond van andere eigenaars loopt.

Is er geen minnelijke regeling met die andere eigenaars mogelijk, dan moet de eigenaar of de huurder van het ingesloten erf een procedure starten voor de vrederechter. De rechter dient altijd de minst schadelijke weg te kiezen (dit is niet noodzakelijk de kortste weg). De buren die over hun grond een uitweg moeten verlenen, kunnen daarvoor een schadevergoeding krijgen. Het recht van uitweg houdt op zodra het perceel niet langer ingesloten is.