Landelijk Vlaanderen en andere plattelandspartners hebben een vzw opgericht onder de naam: ‘Platform Buitengebied’. In deze vereniging kunnen de partners gemeenschappelijke plattelandsonderwerpen bespreken, in overleg initiatieven nemen en een front voorstellen dat een belangrijk aantal leden vertegenwoordigt.

De voornaamste partners in het ‘Platform Buitengebied’ zijn: ‘Landelijk Vlaanderen’, ‘Hubertus Vereniging Vlaanderen’, de ‘Centrale van de Landelijke Gilden’, het ‘Algemeen Boerensyndicaat’, de ‘Vlaamse Hippische Sportbond’, het ‘Vlaams Paardenloket’, de ‘Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden’, de ‘Belgische Federatie Hengelsportbedrijven’ en de ‘Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden’.

Er zouden in Vlaanderen 12.000 jagers zijn, 60.000 vissers, tienduizenden boseigenaars, honderdduizenden kleine landeigenaars en meer dan 100.000 paardenliefhebbers naast de 70.000 leden van de Landelijke Gilden (en, ter informatie, ongeveer 90.000 leden van natuurverenigingen).

 

Samen met de jachtsector, beheert Landelijk Vlaanderen een vzw. onder de naam van SBNL (‘Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu’), die als taak heeft het privébeheer van de natuur te bevorderen. Momenteel beheert deze vereniging de ‘Prijs Baillet Latour’ die om de 2 jaar aan een Vlaamse laureaat gegeven wordt die een lovenswaardig privéproject voor de promotie van de natuur heeft verwezenlijkt. www.sbnl-vlaanderen.be

 

Landelijk Vlaanderen is de Vlaamse vleugel van de ‘Koninklijke Belgische Bosbouw maatschappij’ (KBBM), opgericht in 1893, die 3.000 boseigenaars vertegenwoordigt over gans België. Deze vereniging organiseert studiedagen en vorming over bostechnieken, volgt de certificatie op, verspreidt kennis over bosbouw, organiseert overleg tussen de bossector en de houtkolom en geeft het tijdschrift ‘Silva’ uit. www.srfb.be

Een zustervereniging ontwikkelt identieke thema’s als Landelijk Vlaanderen in Wallonië onder de naam van ‘NTF’ (Nature, Terre, Forêts). www.ntf.be

 

Landelijk Vlaanderen is lid van de Europese koepel van de privé landbeheerders, onder de naam van ‘European Landowners Organisation’ (ELO), gevestigd in Brussel. Deze belangrijke en dynamische organisatie komt tussen op Europees niveau en verdedigt er de belangen van de landbeheerders in het eigendomsrecht, het toekomstige Europese beleid en tal van andere landgebonden thema’s en publiceert interessante stellingnames. www.europeanlandowners.org

ELO wordt ondersteund door een internationale organisatie van grotere landbeheerders onder de naam van ‘Friends of the Coutryside’.

In de schoot van ELO werd een stichting onder de naam van ‘Rural Investment Support for Europe (RISE) Foundation’ (www.risefoundation.eu) opgericht. Het is een unieke, onafhankelijke, semipublieke, filantropische stichting voor de bevordering van ruraal landbehoud, van privé-eigendom en ter bevordering van samenwerking tussen privé landbeheerders en de landelijke gemeenschappen in Europa en verder.

Deze heeft ook tot doel de ‘levering van openbare diensten door privégronden’ te bevorderen en de Europese en andere betrokken overheden hieromtrent te sensibiliseren in het kader van de herziening van de Europese landbouwbudgetten.

Voor de verschillende thema’s binnen de Partners van Landelijk Vlaanderen klik hier: