OPGELET, HET BETREFT HIER EEN VERSIE VAN 2011!

 

Het actieterrein van Landelijk Vlaanderen is multidisciplinair en vergt een horizontaal aanpak van het beleid rond natuur, bos, ruimtelijke ordening, monumenten & landschappen, water, landbouw, plattelandsontwikkeling, recreatie en andere beleidsdomeinen. Het vereist een brede kennis van alle verschillende actoren en elementen van het plattelandsbeleid.

Deze verschillende disciplines kunnen verzameld worden onder de volgende domeinen:

  • RUIMTELIJKE ORDENING
  • BOS
  • NATUUR
  • WATERBELEID
  • FEDERALE REGELGEVING
  • ERFGOED
  • LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

Handleiding voor de private beheerder