Projectsubsidie aanleg everbuffers

Net als vorig jaar, lanceert men onder het SINCERE-project opnieuw de subsidie voor aanleg everbuffers. Eigenaars of beheerders die zich bevinden in gemeentes (zie lijst in het reglement) waar everzwijnen schade aanbrengen aan gewassen, kunnen een aanvraag tot subsidie indienen. De subsidie moet dienen voor de aanleg van een strook met laag gewas, dat zich bevindt tussen een maïsakker en een bos. Doel is om een zone te creëren waar jagers een (betere) kans krijgen om de evers te schieten. De strook waar bijgevolg geen maïs gezaaid wordt, wordt met deze subsidie gecompenseerd.

De subsidie wordt uitgereikt volgens het principe van de inkoopveiling. Lees het artikel in Landeigenaar 85 voor meer informatie. Dit betekent dat alle ingediende bedragen per ha gerangschikt worden van laag naar hoog. Via een rekenmodel gaat men na hoeveel projecten men kan financieren binnen het budget. Het eerste projectbedrag dat erbuiten valt, bepaalt vervolgens de prijs die alle “goedkopere” indieners zullen krijgen.

Deze subsidie heeft als voordeel dat de administratie erg beperkt is en de subsidie marktconform en 100 % kostendekkend is.

Tip: Bereken tegen welke prijs je bereid bent om zo’n strook aan te leggen en dien dit als project in. Je mag daarin al je kosten verrekenen, alsook elk verlies aan opbrengst op die strook. Creativiteit wordt aangemoedigd.

Deadline indiening: 15 september 2020.
Klik hier voor meer informatie. 

 

Bron foto: Ludo Fastré