Juni – Juli – augustus  // 2015
Editie 67 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Herrijking pachtwet
 • Monitoring soorten
 • Conceptnota natuursubsidies
 • Algemene Ledenvergadering 2015
 • Interview voorzitter Aanspreekpunt
 • EU bosstrategie
 • Wedstrijd ‘mooiste boom’
 • Agroforestry
 • Nieuwsfash
 • 8e forum for the Future of Agriculture
 • Ecosysteemdiensten bos

Bijlage: De Landeigenaar 67