November – December – Januari  // 2012 – 2013

Editie 58 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Gronden in agrarisch gebied: enkel voor landbouwgebruik?
 • Studiedag Agriflanders: Landbouw in de Vlaamse ruimte
 • Winterwandeling in een Natura 2000 gebied
 • Natura 2000 actueel
 • Particulier Natuurbeheer vandaag: beheer in de praktijk gebracht
 • Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming van Monumentenwacht
 • Verzekeringen voor bos – KBBM reclame
 • Inverde: cursusaanbod
 • VLM – samenwerkingsovereenkomst
 • Activiteitenkalender en ledeninfo

Bijlage: Landeigenaar_nr58.pdf