November-december-januari 2008

Editie 42 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter
  • De boer op
  • Instandhoudingsdoelstelling en instandhoudingmaatregelen
  • Bebossen van landbouwgronden Nieuwe subsidieregeling
  • Natuur en landbouw, het klikt !
  • Vlaamse Regering keurt definitief het ontwerpdecreet op de gebruikerscompensatie goed
  • Opmaak van een afwegingskader voor het gebruik van kastelen en kasteeldomeinen

Bijlage: landeigernaar-42.pdf