Maart – April – Mei  // 2015
Editie 66 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter
  • Infoavond Landelijk Vlaanderen – Vlaamse Landmaatschappij
  • Natura 2000: Evident overleg?
  • Kreeg uw pachter en rode of groene PAS-brief? Herstructurering INBO-onderzoek
  • Landgoed in de kijker
  • Stijgende pachtprijs
  • Eigenaardigheden: Belonen en straffen. Bossen in België
  • Nawoord
  • Nieuwsflash
  • Algemene Ledenvergadering 2015

Bijlage: Landeigenaar_nr66.pdf