November-December-Januari 2011-2012

Editie 54 – inhoud:

  • ??Woord van de voorzitter
  • In memoriam, Michel de Broqueville
  • Handboek voor beheerders
  • Handboek : De Biologische waarderingskaart
  • Interessante Vademecums van Harmonisch Park- en Groenbeheer
  • Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos
  • Natura 2000 : De laatste IHD-rapporten ! Nieuwsflash : Lidgeld 2012
  • Nieuwsflash : Sleutel voor de wetgeving op het wijzigen van KLE en vegetaties
  • Nieuwsflash : In geval van betwisting bij kapmachtigingen

Bijlage: Landeigenaar_nr54.pdf