Februari-maart-arpil 2009

Editie 43 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter
  • Memorandum Landelijk Vlaanderen – 2009
  • Vraag en antwoord aan politiek Vlaanderen
  • IHD’s het begin van het einde ?

 

Bijlage: landeigernaar-43.pdf