Zware stormschade in Vlaamse bossen

PERSBERICHT

Zware stormschade in Vlaamse bossen

Met windstoten tussen 90 en 105 kilometer per uur kreeg Vlaanderen deze voormiddag een stevige storm te verwerken.

Het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB-NB), dat Landelijk Vlaanderen, vereniging voor land-, bos- en natuureigenaars in Vlaanderen en de Koepel van Vlaamse Bosgroepen verenigt, kreeg in de loop van de ochtend heel wat meldingen van zware schade in bossen in eigendom van private eigenaars.

Private eigenaars beheren een belangrijk deel van de totale bosoppervlakte in Vlaanderen. Ze spenderen daarbij heel wat financiële middelen om deze bossen op een ecologisch en economisch duurzame wijze te beheren.

Hoewel er meldingen van schade binnen kwamen van over geheel Vlaanderen blijken vooral bossen in de provincies Antwerpen en Limburg zware schade opgelopen te hebben. De totale schade is nog niet bekend.

Het veranderende klimaat maakt de kans op meer en zwaardere stormen in Vlaanderen in de komende decennia erg waarschijnlijk. Voor landbouwers die schade ondervinden door extreme weersomstandigheden werkt de Vlaamse overheid aan een verzekering. De Vlaamse overheid wil de komende drie jaar 5,1 miljoen euro vrijmaken om de verzekeringspremies betaalbaar te maken.

Extreme weersomstandigheden hebben evenwel niet alleen een nefaste impact op de oogst van landbouwers. Ook bosbouwers worden getroffen. De zware storm van deze ochtend is daar een sprekend voorbeeld van. Het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos vraagt dan ook aan de Vlaamse overheid om de aangekondigde verzekering niet enkel in te zetten voor landbouwschade maar ook schade aan bossen mee op te nemen in de verzekering. De investeringen die private eigenaars doen voor een goed beheer van hun bossen zijn immers niet gering. Ze worden in geval van omvangrijke stormschade dan ook zwaar financieel getroffen.

 

Contacten:

Christophe Lenaerts
Voorzitter Landelijk Vlaanderen
0475 471815
voorzitter@landelijk.vlaanderen

Francis de Beir
Voorzitter Koepel van Vlaamse Bosgroepen
0475 484976

Jurgen Tack
Algemeen directeur Aanspreekpunt Privaat Beheer
0499 593329
jurgen.tack@privaatbeheer.be

 

Over Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen is een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar-en beheerder op het Vlaamse platteland.
Landelijk Vlaanderen ondersteunt de privé landbeheerder, die een belangrijke sleutel vormt in het dynamische en aantrekkelijke platteland in het sterk verstedelijkt Vlaanderen.

Landelijk Vlaanderen is een spreekbuis voor de private landbeheerders. Deze groep kan geschat worden op ruim 200.000 eigenaars en 650.000 hectare grond.

https://landelijk.vlaanderen

Over De Koepel van de Vlaamse Bosgroepen

De Vlaamse bosgroepen zijn dé referentie voor privé-bos: het zijn vzw’s die de private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de bosgroepen. Hij of zij krijgt er advies, informatie en hulp bij de bosadministratie. Daarnaast coördineren de bosgroepen ook de beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies. Op die manier streven ze naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie.

http://bosgroepen.be

 

Over het Aanspreekpunt Privaatbeheer Natuur en Bos

Het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB-NB) is in 2014 opgericht door de Koepel der Vlaamse Bosgroepen en Landelijk Vlaanderen. Het APB-NB heeft als doel om voor de private beheerders de rol op te nemen van efficiënt en georganiseerd doorgeefluik bij het vormgeven van in hoofdzaak de Europese natuurdoelen. Het APB-NB zorgt voor de informatievoorziening in twee richtingen tussen de overheid en private terreinbeheerders. Het APB-NB voorziet daarin een dienstverlening op maat voor de private terreinbeheerder. Het APB-NB staat verder in voor beleidsontwikkeling, advies, communicatie, onderzoek, begeleiding en voorlichting.

http://www.privaatbeheer.be

Reageer