Waarom lid worden van Landelijk Vlaanderen?

Landelijk Vlaanderen behartigt de gezamenlijke belangen van particuliere eigenaars van landbouwgrond, landgoederen en bos- en natuurterreinen.

Wij concentreren ons op onderwerpen die voor de particuliere eigenaar het verschil maken en brengen uw belang naar voren bij overheidsinstanties. 

  • Goede belangenbehartiging,
  • Altijd goed op de hoogte,
  • Nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het gebied van grondbezit,
  • Een abonnement op het driemaandelijkse vakblad ‘De Landeigenaar’,
  • Deel uitmaken van een netwerk van grondeigenaren, met volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten op thema- en netwerkbijeenkomsten,
  • Toegang tot praktische tools (modelcontracten, handleidingen) en gratis advies (nabije toekomst).

Lidgeld

Uw financiële steun en solidariteit hebben we broodnodig.

Het lidgeld omvat de basisbijdrage van € 70 ‘zilver’ of € 550 ‘goud’ of €5400 ‘platinum’ en een oppervlaktebijdrage van 2,3 € / ha (bos, land, natuur en andere gronden, … Elk lid draagt aldus effectief bij volgens de grootte van zijn onroerend goed).

Lidmaatschap ‘zilver’: 

Voor € 70,- en een oppervlakbijdrage van 2,3 €/ha kan u rekenen op:

 • Begeleiding (telefonisch of per mail) bij regelgeving gerelateerd aan uw eigendom;
 • informatie over het beleid en de laatste nieuwtjes op het vlak van privaat grondbezit;
 • het delen van praktijkervaringen met andere eigenaars;
 • het tijdig geïnformeerd worden wanneer een nieuw project of beleidsplan in uw omgeving van belang is voor uw eigendom;
 • advies, kennis en ervaring bij problemen of geschillen;
 • een uitgebreid netwerk om uw knelpunt aan te kaarten en oplossingen te zoeken;
 • u ontvangt 4x per jaar het tijdschrift ‘De Landeigenaar in Vlaanderen’, boordevol informatie over uw passie als land-, natuur-, of boseigenaar;
 • mits het bijbetalen van 35,- € ontvangt u ook de Silva Belgica, het tijdschrift van de KBBM (Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij);
 • u ontvangt regelmatig onze digitale nieuwsbrief met de meest actuele informatie over het beleid en events in Vlaanderen;
 • u kan zich tegen een voordelig tarief inschrijven op de verzekeringen voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid;
 • u neemt gratis deel aan de door Landelijk Vlaanderen georganiseerde studiedagen.

Lidmaatschap ‘goud’

Heeft u hulp nodig ter plaatse? Voor € 550 (excl. BTW), bovenop het zilveren lidmaatschap, komen wij bovendien bij u ter plaatse. Op basis van een terreinbezoek(en) adviseren wij u het hele jaar door op maat van uw eigendom. U krijgt bovendien uw persoonlijke expert uit ons netwerk toegewezen. Op deze wijze kan u met beperkte middelen een beroep doen op experten om uw dossiers te ondersteunen. We vervangen daarbij geen studiebureaus of advocaten, maar helpen u met raad en daad en verwijzen u waar nodig door.

Verlaagd Lidgeld

Kinderen of andere familieleden van het hoofdlid en eigendommen in onverdeeldheid kunnen ook mee genieten van de diensten van het Lidmaatschap. U heeft een eigendom in onverdeeldheid of in een groeperingsverband. Het is voldoende dat één persoon het volledige lidgeld per ha betaalt, de overige personen kunnen dan lid worden van Landelijk Vlaanderen aan een verminderd tarief (35€). Ze ontvangen eveneens de Landeigenaar in Vlaanderen en Silva Belgica en kunnen meegenieten van alle ledendiensten.

Vermeld bij de storting: “nieuw lid” + “naam lid”

Onderstaande tabel helpt u de juiste berekening te maken.

Aantal   Totaal
Basisbijdrage ‘zilver € 70 €………
Oppervlaktebijdrage …. x 2,3 €/ha €………
Bijkomende diensten (‘gouden’ lidmaatschap)  … € 550 (excl. BTW) €………
Verminderd tarief …. personen x 35 €/persoon €………
Supplement Silva Belgica …. personen x 35 €/persoon €………
TOTALE BIJDRAGE €………

Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk en enkel voor intern gebruik van de vereniging. U heeft het recht ten allen tijde uw gegevens te raadplegen. Iedere wijziging of aanvulling kan u overmaken aan het secretariaat.

FACTURATIEGEGEVENS Landelijk Vlaanderen
Landelijk Vlaanderen, Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars
Postadres: Trierstraat 67 – 1040 Brussel
BTWnr: BE 0451 622 201
IBAN: BE37 3350 4426 9028
BIC: BBRUBEBB

 

Download hier onze algemene folder van Landelijk Vlaanderen.