“De Landeigenaar” is een publicatie van Landelijk Vlaanderen voor haar leden. Zij krijgen dit toegezonden per post & actieve leden kunnen deze ook online raadplegen.