De eikenprocessierups (ook wel Rups van de nachtvlinder Thaumetopoea processionea) is een jaarlijks fenomeen waar heel wat mensen last van ondervinden. De kleine brandharen worden afgeschoten door de rups wanneer ze verstoord wordt en veroorzaken jeuk, huiduitslag, irritaties aan de ogen of luchtwegen…

Hoe bestrijden?

Als je een nest opmerkt op jouw bestanden, mag je deze nooit zelf proberen te verwijderen. Neem hiervoor contact op met jouw gemeente voor een plan van aanpak.

Ook de rupsen hebben natuurlijke vijanden die de overlast kunnen beperken: sluipwespen, sluipvliegen en mezen. Door het aanleggen van bloemenstroken, door de verruiging van bermen en door het plaatsen van mezenkasten kan je deze natuurlijke vijanden aantrekken.