juni – juli – augustus // 2020

Editie 87 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de wetstraat
 • Digitale ontmoetingsdag Landelijk Vlaanderen
 • De relatie tussen bos en koolstof, een stimulans voor duurzaam bosbeheer
 • Beheerovereenkomsten: betaling voor de levering van ecosysteemdiensten
 • Landgoed in de kijker
 • Spelen in de wildernis
 • SBP’s in de praktijk – vervolg
 • PARTRIDGE en landeigenaars in de bres voor de akkerbiodiversiteit
 • Soort in de kijker
 • Video ter promotie van de houtsector
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 87