Het bosdecreet (in het frans) van 1990 legt de meervoudige bosfuncties decretaal vast voor een duurzaam bosbeleid met, als uitgangspunten, het:

  •  tegengaan van de ontbossing;
  •  beschermen van de bestaande bossen tegen degradatie en onoordeelkundig gebruik;
  •  stimuleren van een deskundig en duurzaam beheer;
  •  opwaarderen van de door de mens aangetaste bosdomeinen;
  •  herstel van het natuurlijk milieu waardoor natuurlijke bosecosystemen tot ontwikkeling kunnen komen.