In het kader van het RSV bevordert “Ruimtelijke Planning” de uitwerking van strategische projecten. De krachtlijn is de gezamenlijke zoektocht van Vlaamse actoren om gebiedsgerichte projecten op een meer efficiënte en effectieve manier te realiseren.

Via het realiseren van een concreet project dat uitvoering geeft aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau en dat bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit, kunnen publieke actoren een subsidie aanvragen. Samenwerking met private partners is mogelijk.

De Vlaamse Regering heeft in totaal € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten uit een tweede oproepprocedure. De Vlaamse Regering subsidieert ook aankopen door overheden in het kader van die projecten.

De kaart van de lopende projecten.