Februari-Maart-April 2012

Editie 55 – inhoud:

 • ??Woord van de voorzitter
 • Van Vader op Zoon
 • Fiscale voordelen van het uitgebreid bosbeheerplan
 • Korte beschrijving van de basisfiguren van de wegen
 • Boswijzer
 • Stand van zaken Natura 2000
 • Handboek voor beheerders
 • Europese natuurdoelstellingen op het terrein
 • Inverde : opleidingen bos-, groen en natuurbeheer
 • Handleiding voor de privé-landbeheerder Plafonnering “bosbelasting” van € 8.400 naar € 1.250
 • Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden

Bijlage: Landeigenaar_nr55.pdf