Nieuws

13 mei – Geleide wandeling in de Kempische duinen

Nieuws

Scherpenbergen – De Hutten Klik hier voor het programma: 20230513 Wandeling privé domein Meerhout In deze wandeling nemen we u mee in het zeer afwisselend Kempisch landschap tussen Geel en Meerhout, gekenmerkt door beboste sikkelduinen en vroegere heideontginningen, naar een particulier landgoed dat reeds decennialang op eigen kracht verregaand experimenteert in natuurontwikkeling en -behoud, met […]

Lees verder

Nieuwe pachtprijscoëfficiënten 2023-2025

Nieuws

De pachtwetgeving voorziet in een driejaarlijkse onderhandeling tussen de pachters en de verpachters om de maximale pachtprijzen vast te leggen voor de volgende drie jaren. In het verleden werden de pachtprijzen onderhandeld op provinciaal niveau. Voor de derde maal werden de pachtprijscoëfficiënten op Vlaams niveau onderhandeld. Met veelal positieve rendabiliteitscijfers tussen 2018 en 2020 en […]

Lees verder

Pachtwetgeving in Vlaanderen transparanter, evenwichtiger en meer eigentijds

Nieuws

De Vlaamse pachtwetgeving heeft in het verleden haar nut bewezen om pachters die landbouwgrond bewerkten de nodige juridische bescherming te bieden, maar ze is niet meer van deze tijd, wat ertoe leidt dat eigenaars niet meer snel geneigd zijn om hun grond aan een boer toe te vertrouwen. Binnen de Vlaamse meerderheid werd een akkoord […]

Lees verder

Landelijk Vlaanderen tekent ‘Stockholm Declaration’

Nieuws

Landelijk Vlaanderen ondertekende op 30 november 2022 de ‘Stockholm Declaration’. Daarmee sluit het zich aan bij dr grote groep van private landeigenaars die de Europese Commissie vragen om de Natuurherstelwet en de regelgeving rond het duurzaam gebruik van herbiciden bij te sturen. De huidige voorstellen vertonen een aantal tekorten om via duurzaam beheer echt bij […]

Lees verder

Sponsors

Thematische artikels

ACTIEVE DOMEINEN VAN LANDELIJK VLAANDEREN

Landbouw

Bos & Natuur

Erfgoed

Ruimtelijke Ordening

FOLLOW US ON...

De Landeigenaar

U kan de voordrachten en debatten van de Ledendag 2021 van Landelijk Vlaanderen morgen ook live volgen via streaming vanaf 16 uur:
https://landelijkvlaanderen.telemak.media

Landelijk Vlaanderen: “Rechter kijkt naar de wet, niet naar de factcheck” https://vilt.be/nl/nieuws/landelijk-vlaanderen-rechter-kijkt-naar-de-wet-niet-naar-de-factcheck

ook moet worden gerespecteerd. Om die reden wordt aan de betreffende media verzocht de private gegevens niet verder bekend te maken.
Bovendien dringen we aan op een dringend intern onderzoek bij de federale dienst patrimoniumdocumentatie, die de betreffende gegevens beheert 3/3

Bepaalde media hebben de intentie aangekondigd om deze gegevens openbaar te maken en Landelijk Vlaanderen wenst zich hiertegen te verzetten.
Landelijk Vlaanderen respecteert uiteraard de persvrijheid, maar meent dat het recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens 2/3

Landelijk Vlaanderen verzet zich tegen openbaarmaking gelekte kadastrale gegevens.
Landelijk Vlaanderen vzw heeft gisteren met verbazing kennis genomen van het feit dat grote hoeveelheden kadastrale gegevens zouden zijn gelekt. 1/3

Load More

VRAAG & ANTWOORD