Nieuws

Ledendag 2022 – Vrijdag 17 juni – Kasteel van Loppem

Nieuws

Landelijk Vlaanderen vzw organiseert haar LEDENDAG 2022 in en rond het Kasteel Van Loppem te Zedelgem-Loppem. Dit jaar hebben we het programma opgebouwd rond de vraag “Is er nog een toekomst voor het Vlaamse buitengebied?”. We hebben de voorzitters van de belangrijkste middenveldsorganisaties, actief in het Vlaamse buitengebied, gevraagd om hun visie op die toekomst […]

Lees verder

PAS in openbaar onderzoek

Nieuws

Eind februari kwam de Vlaamse Regering naar buiten met de PAS-nota. Daarbij maakt ze € 3,6 miljard vrij voor het stikstofdossier. De nog resterende 40 rode bedrijven zullen uiterlijk 2025 stopgezet worden. Het gaat om 2 mestverwerkers en 38 veetelers. De regering voorziet gemiddeld € 800.000 als vergoeding per bedrijf. De nog 493 oranje bedrijven zouden […]

Lees verder

Storm Eunice: wat te doen bij stormschade?

Nieuws

Op 18 februari trok storm Eunice een spoor van vernieling door ons land. Met heel wat schade als gevolg. Ook in de Vlaamse bossen was dat het geval. Wat moet u doen wanneer u schade heeft ondervonden in uw bos? Zet veiligheid steeds voorop. Wanneer dat niet nodig is begeef u dan niet in het […]

Lees verder

Minister Demir dreigt met onteigening private eigenaars

Nieuws

Op dinsdag 26 oktober 2021 kwam de Comissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaamse Parlement samen. Op het programma stonden enkele vragen om uitleg over de stand van zaken van het bosuitbreidingsplan. Groot was onze verbazing om Minister Demir in de parlementaire commissie hard te horen uitvallen tegen de private eigenaars. […]

Lees verder

Sponsors

Thematische artikels

ACTIEVE DOMEINEN VAN LANDELIJK VLAANDEREN

Landbouw

Bos & Natuur

Erfgoed

Ruimtelijke Ordening

FOLLOW US ON...

De Landeigenaar

U kan de voordrachten en debatten van de Ledendag 2021 van Landelijk Vlaanderen morgen ook live volgen via streaming vanaf 16 uur:
https://landelijkvlaanderen.telemak.media

Landelijk Vlaanderen: “Rechter kijkt naar de wet, niet naar de factcheck” https://vilt.be/nl/nieuws/landelijk-vlaanderen-rechter-kijkt-naar-de-wet-niet-naar-de-factcheck

ook moet worden gerespecteerd. Om die reden wordt aan de betreffende media verzocht de private gegevens niet verder bekend te maken.
Bovendien dringen we aan op een dringend intern onderzoek bij de federale dienst patrimoniumdocumentatie, die de betreffende gegevens beheert 3/3

Bepaalde media hebben de intentie aangekondigd om deze gegevens openbaar te maken en Landelijk Vlaanderen wenst zich hiertegen te verzetten.
Landelijk Vlaanderen respecteert uiteraard de persvrijheid, maar meent dat het recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens 2/3

Landelijk Vlaanderen verzet zich tegen openbaarmaking gelekte kadastrale gegevens.
Landelijk Vlaanderen vzw heeft gisteren met verbazing kennis genomen van het feit dat grote hoeveelheden kadastrale gegevens zouden zijn gelekt. 1/3

Load More

VRAAG & ANTWOORD