Nieuws

Nieuw besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen

Nieuws

Het besluit geeft uitvoering aan een aantal bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, zoals gewijzigd door het decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw. Een digitale atlas inventariseert de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en ook de publieke grachten. De atlas is raadpleegbaar op een […]

Lees verder

Vacature projectmedewerker bosalliantie

Nieuws

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019 – 2024 streeft naar meer bos voor Vlaanderen, met als eerste mijlpaal 4000 ha tegen 2024. Hiervoor is een brede samenwerking op het getouw gezet tussen verschillende overheden en organisaties, onder de noemer: de Bosalliantie. De Bosgroepen helpen in dat kader om meer bossen bij particuliere eigenaars te realiseren en streven […]

Lees verder

Woord van de voorzitter

Nieuws Standpunten

Investeren in groene energie blijkt in Vlaanderen een bijzonder riskante onderneming te zijn. Jarenlang heeft de Vlaamse overheid
de Vlaming trachten te overtuigen om mee
te investeren in groene energie

Lees verder

Conceptnota hervorming pachtwetgeving N-VA

Standpunten

Landelijk Vlaanderen heeft kennisgenomen van de conceptnota over de pacht die N-VA heeft ingediend op 3 maart 2021 en heeft aangekondigd met haar persbericht van 18 maart 2021.

Lees verder

Sponsors

Thematische artikels

ACTIEVE DOMEINEN VAN LANDELIJK VLAANDEREN

Landbouw

Bos & Natuur

Erfgoed

Ruimtelijke Ordening

FOLLOW US ON...

De Landeigenaar

ook moet worden gerespecteerd. Om die reden wordt aan de betreffende media verzocht de private gegevens niet verder bekend te maken.
Bovendien dringen we aan op een dringend intern onderzoek bij de federale dienst patrimoniumdocumentatie, die de betreffende gegevens beheert 3/3

Bepaalde media hebben de intentie aangekondigd om deze gegevens openbaar te maken en Landelijk Vlaanderen wenst zich hiertegen te verzetten.
Landelijk Vlaanderen respecteert uiteraard de persvrijheid, maar meent dat het recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens 2/3

Landelijk Vlaanderen verzet zich tegen openbaarmaking gelekte kadastrale gegevens.
Landelijk Vlaanderen vzw heeft gisteren met verbazing kennis genomen van het feit dat grote hoeveelheden kadastrale gegevens zouden zijn gelekt. 1/3

Investeren in natuur doe je uit passie, niet als belegging.

In De Tijd leggen enkele leden van ⁦@LandelijkVla⁩ uit waarom zij investeren in natuur en niet vanuit een economisch oogpunt.

https://www.tijd.be/dossiers/wealth/investeren-in-natuur-doe-je-uit-passie-niet-als-belegging/10268898.html https://www.tijd.be/dossiers/wealth/investeren-in-natuur-doe-je-uit-passie-niet-als-belegging/10268898.html

In @tijd leggen private eigenaren uit waarom zij met passie investeren in de natuur en niet vanuit een economisch oogpunt. 🐦🦋🌳🍃https://www.tijd.be/dossiers/wealth/investeren-in-natuur-doe-je-uit-passie-niet-als-belegging/10268898.html

#natuur @LandelijkVla

Load More...

VRAAG & ANTWOORD