Nieuws

SAVE THE DATE Ledendag 2021

Nieuws

Steeds vaker horen we de vraag of we onze ambities met betrekking tot biodiversiteit en voedselproductie het best realiseren door grote hoeveelheden natuur te scheiden van intensieve landbouw (scheiden of landsparing) of net door natuur te verweven met extensieve landbouw (verweven of landsharing). Verschillende experten op het vlak van natuur, land- bouw, bosbouw en erfgoed […]

Lees verder

Overzicht giftige planten voor (landbouwhuis)dieren

Nieuws

Vaak ben je er als eigenaar niet van bewust, maar planten bevatten soms giftige stoffen. Landbouwhuisdieren kunnen hier last van ondervinden. In grote mate kunnen ze zelfs dodelijk zijn, denk maar aan taxus voor paarden. Het Departement Landbouw en Visserij heeft een overzicht gemaakt van de verschillende planten die al dan niet giftig zijn voor […]

Lees verder

Woord van de voorzitter

Nieuws

Een nieuwe editie van De Landeigenaar betekent een nieuwe woord van de voorzitter.

Lees verder

Nieuw besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen

Nieuws

Het besluit geeft uitvoering aan een aantal bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, zoals gewijzigd door het decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw. Een digitale atlas inventariseert de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en ook de publieke grachten. De atlas is raadpleegbaar op een […]

Lees verder

Sponsors

Thematische artikels

ACTIEVE DOMEINEN VAN LANDELIJK VLAANDEREN

Landbouw

Bos & Natuur

Erfgoed

Ruimtelijke Ordening

FOLLOW US ON...

De Landeigenaar

ook moet worden gerespecteerd. Om die reden wordt aan de betreffende media verzocht de private gegevens niet verder bekend te maken.
Bovendien dringen we aan op een dringend intern onderzoek bij de federale dienst patrimoniumdocumentatie, die de betreffende gegevens beheert 3/3

Bepaalde media hebben de intentie aangekondigd om deze gegevens openbaar te maken en Landelijk Vlaanderen wenst zich hiertegen te verzetten.
Landelijk Vlaanderen respecteert uiteraard de persvrijheid, maar meent dat het recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens 2/3

Landelijk Vlaanderen verzet zich tegen openbaarmaking gelekte kadastrale gegevens.
Landelijk Vlaanderen vzw heeft gisteren met verbazing kennis genomen van het feit dat grote hoeveelheden kadastrale gegevens zouden zijn gelekt. 1/3

Investeren in natuur doe je uit passie, niet als belegging.

In De Tijd leggen enkele leden van ⁦@LandelijkVla⁩ uit waarom zij investeren in natuur en niet vanuit een economisch oogpunt.

https://www.tijd.be/dossiers/wealth/investeren-in-natuur-doe-je-uit-passie-niet-als-belegging/10268898.html https://www.tijd.be/dossiers/wealth/investeren-in-natuur-doe-je-uit-passie-niet-als-belegging/10268898.html

In @tijd leggen private eigenaren uit waarom zij met passie investeren in de natuur en niet vanuit een economisch oogpunt. 🐦🦋🌳🍃https://www.tijd.be/dossiers/wealth/investeren-in-natuur-doe-je-uit-passie-niet-als-belegging/10268898.html

#natuur @LandelijkVla

Load More...

VRAAG & ANTWOORD