Nieuws

Uitnodiging Ledendag 2021

Nieuws

Uitnodiging Ledendag 2021   Vrijdag 1 oktober 2021 Kasteel Printhagen Printhagendreef 4, 3720 Kortessem Link live stream: https://landelijkvlaanderen.telemak.media Landelijk Vlaanderen vzw heeft de eer u uit te nodigen op haar LEDENDAG 2021 in en rond kasteel Printhagen te Kortessem. Graag gaan we samen met u in discussie over hoe we in Vlaanderen meer en betere […]

Lees verder

Persbericht: Landelijk Vlaanderen vraagt bijsturing nieuw goederenrecht

Standpunten

Federale overheid stuurt Vlaamse regelgeving in de war! Landelijk Vlaanderen, de vereniging van Vlaamse land-, bos-, en natuureigenaars vraagt de federale overheid om de aantasting aan het eigendomsrecht duidelijk te kaderen en de pas ingevoerde regelgeving grondig bij te sturen. Doet de federale overheid dat niet dan moeten de Vlaamse overheid en, subsidiair, de gemeentebesturen […]

Lees verder

VACATURE adviseur bosbeleid. Wij zoeken jou!

Nieuws

Heb je een affiniteit met het bos- en natuurbeleid in Vlaanderen? Neem je gemakkelijk een coördinerende rol op? Ben je een vlotte persoon die gemakkelijk contacten kan leggen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Lees verder

SAVE THE DATE Ledendag 2021

Nieuws

Steeds vaker horen we de vraag of we onze ambities met betrekking tot biodiversiteit en voedselproductie het best realiseren door grote hoeveelheden natuur te scheiden van intensieve landbouw (scheiden of landsparing) of net door natuur te verweven met extensieve landbouw (verweven of landsharing). Verschillende experten op het vlak van natuur, land- bouw, bosbouw en erfgoed […]

Lees verder

Sponsors

Thematische artikels

ACTIEVE DOMEINEN VAN LANDELIJK VLAANDEREN

Landbouw

Bos & Natuur

Erfgoed

Ruimtelijke Ordening

FOLLOW US ON...

De Landeigenaar

U kan de voordrachten en debatten van de Ledendag 2021 van Landelijk Vlaanderen morgen ook live volgen via streaming vanaf 16 uur:
https://landelijkvlaanderen.telemak.media

Landelijk Vlaanderen: “Rechter kijkt naar de wet, niet naar de factcheck” https://vilt.be/nl/nieuws/landelijk-vlaanderen-rechter-kijkt-naar-de-wet-niet-naar-de-factcheck

ook moet worden gerespecteerd. Om die reden wordt aan de betreffende media verzocht de private gegevens niet verder bekend te maken.
Bovendien dringen we aan op een dringend intern onderzoek bij de federale dienst patrimoniumdocumentatie, die de betreffende gegevens beheert 3/3

Bepaalde media hebben de intentie aangekondigd om deze gegevens openbaar te maken en Landelijk Vlaanderen wenst zich hiertegen te verzetten.
Landelijk Vlaanderen respecteert uiteraard de persvrijheid, maar meent dat het recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens 2/3

Landelijk Vlaanderen verzet zich tegen openbaarmaking gelekte kadastrale gegevens.
Landelijk Vlaanderen vzw heeft gisteren met verbazing kennis genomen van het feit dat grote hoeveelheden kadastrale gegevens zouden zijn gelekt. 1/3

Load More...

VRAAG & ANTWOORD