Mei – Juni – Juli  //  2013

Jubileumeditie 60 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Algemene Ledenvergadering 2013
 • 10 Jaar Landelijk Vlaanderen vzw
 • Feestrede 10 jarig bestaan Minister Joke Schauvliege
 • Agriland: maatschappelijk verantwoorde landbouw
 • Over de grens: landelijke ontmoetingsdag met FPG
 • Bezoek Kalmthoutse Heide – Domein Hemelrijk
 • 10 jaar Landelijk Vlaanderen in beeld gebracht
 • De Zwarte Specht: lokale eigenaarsvereniging:
 • Activisme in landschap ‘De Liereman’
 • De pachtrelatie: onze standpunten – deel 3
 • Terreinbezoek Quick-Win Bananenven
 • Stand van zaken & Nieuwsflash
 • Activiteitenkalender en ledeninformatie

 

Bijlage: LE60.pdf