Juni – Juli – Augustus  // 2014
Editie 64 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter (met resultaat verkiezingen)
  • Debat algemene vergadering
  • Publi-artikel Handboek voor beheerders: deel II soorten
  • Het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB)
  • GLB Directe steun
  • Start maatregelenfase Natura 2000
  • Erfgoed de Merode, prinsheerlijk platteland
  • Beleidsonderzoek: Participatie van landeigenaars in het behoud van de biodiversiteit
  • Ontwerp van decreet betreffende de landinrichting – deel 2
  • Social LV: website, twitter, facebook, activiteitenkalender, zoekertjes

Bijlages: Landeigenaar_nr64.pdf