Het bosdecreet bepaalt dat alle boswegen toegankelijk zijn voor voetgangers. De eigenaar kan de toegang enkel verbieden door het plaatsen van de reglementaire borden op de voornaamste wegen. Als hij de toegang wil reglementeren en kanaliseren of indien hij recreatieve zones wil inrichten, moet hij een officiële ‘toegankelijkheidsregeling’ laten goedkeuren door het ANB en bij zijn bosbeheerplan voegen en dan informatiepanelen en een bewegwijzering plaatsen. Elke significante, georganiseerde activiteit in het bos moet gemachtigd worden door het ANB.

De officiële borden voor de toegankelijkheid in de bossen zijn de borden V.00 tot V.21, A en Z borden en aanvullende borden zoals pijlen en onderborden.

Het ANB heeft een verzekeringscontract afgesloten met ETHIAS die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van alle Vlaamse privé en openbare bosbeheerders voor schade aan derden als gevolg van het openstellen van hun bos.