November-december-januari 2010

Editie 49 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter
  • Eerste BOLOV-ervaringen
  • Nieuwsflashes
  • Waarvoor heb je geen stedenbouwkundigevergunning nodig ?
  • Inverde, Opleidingen bos-, groen ennatuurbeheer
  • Landschap laten leven

Bijlage: Landeigenaar_nr49.pdf