December – Januari – Februari  // 2015
Editie 65 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Aanspreekpunt privaat beheer – woord van de voorzitter
 • Interview met Francis De Beir, voorzitter van de Koepel van de bosgroepen
 • Een moderne pachtwet?
 • Vlaamse aanpak stikstofvervuiling
 • Nieuwsflash
 • Rubriek: Landgoed in de kijker!
 • Activiteitenkalender
 • State of the Union
 • Verevening bij een ‘planologisch’ nieuw landgoed
 • Tips voor onder de kerstboom
 • Algemene vergadering ELO in Riga
 • Zoekertjes

Bijlages: Landeigenaar_nr65.pdf & LE_2014_04_bijvoegsel_v5_tp.pdf