Februari – Maart – April  //  2014
Editie 63 – inhoud:

  • Politiek memorandum
  • Standpunt van een privé-eigenaar
  • Beheerovereenkomsten
  • Landinrichtingsdecreet
  • Investeringssubsidies Natuur
  • Bosgroepen en Regionale Landschappen naar de provincies
  • Forum for the Future of Agriculture – editie 2014
  • Zoekertjes en ledenevents
  • Activiteiten van leden: De Zwarte Specht
  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Bijlage: Landeigenaar_nr63.pdf