Augustus-september-oktober 2009

Editie 49 – inhoud:

  • Woord van de voorzitter
  • InBev-Baillet Latour Prijs voor Leefmilieu
  • 2009 uitgereikt aan K.U. Leuven
  • Paper Chain Forum Natura 2000
  • 1 miljoen bomen
  • Minaraad Nieuwe voorzitter VLORO

Bijlage: landeigernaar-45