Augustus – September – Oktober 2012

Editie 57 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Natura 2000 in Wallonië: Het project start aan de laatste fase
 • Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van de vegetaties en kleine landschapselementen
 • Nieuwsflash
 • Onroerend goed gelegen in het VEN: de milieurechtelijke, stedenbouwkundige en fiscale implicaties
 • Inverde: forum voor groenexpertise
 • Adviesnota over de hervorming van het GLB
 • Kandidaatstelling Anders-WALL Award
 • Het tij zit mee voor de landgoederen
 • Handboek voor beheerders Natura 2000
 • Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden

Wij beloofden de volledige tekst van de Wegwijs toe te voegen. ‘Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen – actualisatie”, bron: Provant, auteur: Paul Stryckers.

Bijlages: Landeigenaar_nr57.pdf & Wegwijs (actualisatie).pdf