Editie 77

December 2017 – Januari – Februari  // 2018

Editie 77 – inhoud:

 • Het nieuwe erfrecht
 • Populier weer populair?
 • Voordelen van Agroforestry
 • Intervieuw met Vlaams Bouwmeester, Leo Van Broek en de secretaris-generaal voor Omgeving, Peter Cabus.
 • Biologisch geteeld, beter of gezonder?
 • Landgoed in de Kijker
 • Kasteeldomein Duras ontvangt ‘Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2017’
 • Soort in de Kijker: Otter, Europese bever en Watervleermuis
 • Landbouwgronden in SBZ
 • CH-gebieden
 • Interessante stukken over onroerend erfgoed
 • Jacht en Jachtplannen

Bijlage: De Landeigenaar nr. 77

Editie 76

September – oktober – november  // 2017

Editie 76 – inhoud:

 • Van boom tot… (Bossen, een basis voor de circulaire economie)
 • Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020
 • Landgoed in de Kijker
 • Fotorapportage Algemene Vergadering 2017
 • Monitoring en afspraken onder het Natuurdecreet
 • Gewassenbescherming, een introductie
 • Bosbouw in Vlaanderen
 • Evaluatie van het Onroerend Erfgoeddecreet
 • Fiscale gunstmaatregelen bij Natuurbeheerplannen
 • Soort in de Kijker
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 76

Editie 75

Juni – Juli – Augustus  // 2017

Editie 75 – inhoud:

 • Boekhouding ANB en Natuurverenigingen
 • Forum for the Future of Agriculture 2017
 • Landgoed in de Kijker
 • SOS Bestuivers
 • Soort in de Kijker
 • 15 jaar Landelijk Vlaanderen
 • Hoe maak ik mijn eigen zonneboiler?
 • Vlaams onteigeningsdecreet (Publi-artikel)
 • Het belang van bosonderzoek – Bossymposium 2017
 • Natura 2000 Actie Plan
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 75

Editie 74

Maart – April – Mei  // 2017

Editie 74 – inhoud:

 • Nieuwe pachtprijzencoëfficiënten 2017-2019
 • Uit de imPASse, en nu?
 • De nieuwe Natuurwetgeving
 • De Klimaattop, Klimaat- en Energiepact
 • Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
 • Soort in de Kijker
 • Landgoed in de Kijker
 • Bosforum
 • Op weg naar een circulaire economie
 • Inwerkingtreding van het GLB
 • Toegang tot landbouwgrond in Europa
 • De jacht op houtkachels: weg met brandhout?
 • IPCB (Intergovernmental Platform on Climate Change)
 • Intereg voor Bos
 • Nieuwsflash
 • Save the date – Algemene Ledenvergadering 2017

Bijlage: Landeigenaar 74

Editie 73

December – Januari – Februari  // 2016-2017

Editie 73 – inhoud:

 • Woord van de Voorzitter
 • Nieuws uit de Wetstraat
 • Vermindering voorkooprechten en schenkbelasting beschermde monumenten
 • Massemense Linde is ‘Boom van het Jaar’
 • Innovatie in onkruidbestrijding
 • Uitoefening voorkooprecht door de pachter
 • Interview met Rudi Van Decraen
 • Fitness Check
 • Landgoed in de Kijker
 • Verjonging van Jeneverbessen
 • Voor de Boseigenaar
 • Vlaams Patrijzenproject
 • Het Wildlife Estates label
 • Soortenbeschermingsprogramma’s
 • Investeringssubsidie natuur
 • Soort in de Kijker
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 73

Editie 72

september – oktober – november  // 2016

Editie 72 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de Wetstraat
 • Klimaatverandering, een visievorming in opmaak
 • Interview met Thierry de l’Escaille
 • Boom van het Jaar
 • Landgoed in de Kijker
 • Agroforestry
 • Het Arendsoog van de wetenschap
 • Hoe goed werkt de habitat- en vogelrichtlijn
 • Bosverjonging
 • Soort in de kijker
 • Vergroeningsmaatregel: groenbedenkers als EAG
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 72

Algemene Ledenvergadering 2016

Op dinsdag 31 mei 2016, tussen de regenbuien door, organiseerde Lan- delijk Vlaanderen vzw haar algemene vergadering binnen de muren van het kasteeldomein Wijnendale.

Dit jaar waren we te gast in de prach- tige, bosrijke omgeving van Torhout
in West-Vlaanderen. Alle aanwezigen konden de 1000-jarige geschiedenis van Kasteel Wijnendale beter leren kennen dankzij de deskundige uitleg van de familie Matthieu en het begeleide bezoek aan het museum binnen de muren

van het kasteel. Daarnaast stond het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
in voor een begeleide wandeling in het ANB-domein. We hielden het helaas niet helemaal droog maar het regenweer slaagde er ook niet in om spelbreker te zijn. Opnieuw konden we vaststellen dat private eigenaars met visie en passie een belangrijke meerwaarde vormen voor zowel het historisch erfgoed als voor het behoud van natuur en bos.

Met de aanwezigheid van de minister, de administrateur-generaals van het ANB, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wisten we meteen dat het centrale thema dit jaar, Het Landgoedconcept, op de nodige belangstelling kon rekenen. Landgoederen zijn essentiële bouwste- nen van het landschap. Deze duurzame eenheden zijn landelijke ondernemingen waarvan het multifunctioneel privaat be- heer om nieuwe aandacht vraagt.

Programma:

Voorprogramma

 • 14.00 Begeleide wandeling in ANB-domein en Landgoed Wijnendale

Programma Algemene Ledenvergadering:

 • 16:15     Ontvangst op kasteel Wijnendale & Bezoek museum
 • 17:15     Welkom door Christophe Lenaerts, voorzitter Landelijk Vlaanderen

Het Landgoedconcept

Landgoederen zijn essentiële bouwstenen van het landschap. Deze duurzame eenheden zijn landelijke ondernemingen waarvan het multifunctioneel privaat beheer om nieuwe aandacht vraagt. Wat is de toekomst in Vlaanderen? 

 • 17:30     Keynote: Het landgoedconcept in Nederland (Gerrit Jan Liet)
 • 18:00     Een reactie uit Vlaanderen (Ghislain d’Ursel)

Vlaams beleid met impact op de private landeigenaar

 • 18:15     Keynote: Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 • 18:35     Keynote: Marleen Evenepoel, administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos

Mededelingen

 • 18:55     Natura 2000: Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer & Herstelbeheer (Valérie Vandenabeele, Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur & Bos)
 • 19:05     De opmars van Bos in Vlaanderen (Maurits de Groot, Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur & Bos)
 • 19:15     Landelijk Vlaanderen 2.0: een nieuwe strategie (Jurgen Tack, algemeen directeur Landelijk Vlaanderen)
 • 19:30     Slottoespraak door de voorzitter
 • 20:00     Receptie en netwerkmoment

 

Terugkijken

Wilt u de Algemene Ledenvergadering herbeleven of kon u er helaas niet bij zijn? Bekijk dan hier de online filmbeelden van de Algemene Ledenvergadering.

http://www.telemak.tv/140391/stage.php

Onderstaande tijden corresponderen met de tijden in de videobeelden.

 • Moderator: Alec van Havre, Penningmeester van Landelijk Vlaanderen
 • 00:03:14: Welkom door Christophe Lenaerts, voorzitter Landelijk Vlaanderen
 • 00:14:20  Voorstelling Landmax en DCB
 • 00:19:34: Keynote: Het landgoedconcept in Nederland (Gerrit Jan Liet)
 • 00:49:44 : reactie vanuit Vlaanderen (Philippe Casier)
 • 01:06:10:  Keynote: Marleen Evenepoel, administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos
 • 01:12:29:  De opmars van Bos in Vlaanderen (Maurits de Groot, Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur & Bos)
 • 01:23:44:  Ondertekening Charter Bosforum door Landelijk Vlaanderen
 • 01:26:30: Landelijk Vlaanderen 2.0: een nieuwe strategie (Jurgen Tack, algemeen directeur Landelijk Vlaanderen
 • 01:41:30: Keynote: Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 • 01:54:18:  Slottoespraak door de voorzitter
 • 02:07:05: Hulde aan Erevoorzitter Philippe Casier

Fotoverslag AV 2016

Bekijk deze beeldende samenvatting van een zeer geslaagde Algemene Vergadering.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

De Algemene Vergadering vond plaats op 31 mei 2016.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Kasteel Wijnendale, eigendom van de heer Matthieu de Wynendaele bood een prachtig en bijzonder decor voor dit evenement.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Het Agentschap Natuur en Bos verzorgde een uitgebreide rondleiding door het Bosreservaat dat grenst aan het Wijnendalebos.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Na de wandeling werden de bezoekers door een gids van de Stad Torhout rondgeleid in het museum van kasteel Wijnendale dat een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van België.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

De Algemene Vergadering was met 150 personen druk bezocht.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Gerrit Jan Liet vertelde de aanwezigen meer over de aanpak van het “landgoedconcept” in Nederland.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Marleen Evenepoel, Administrateur-Generaal van het Agentschap Natuur en Bos bevestigde het belang van een goede samenwerking.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Landelijk Vlaanderen ondertekende tijdens de Algemene Vergadering het Charter van het Bosforum. Hierbij bevestigd Landelijk Vlaanderen de doelstellingen van het Bosforum mede te ondersteunen.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

De Algemene Vergadering was verheugd door hooggeëerd publiek. Wij mochten zowel Marleen Evenepoel als Minister Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, ontvangen.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Minister Schauvliege spreekt haar vertrouwen uit over de inzet van private beheerders en het belang van succesvolle samenwerking.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Na ruim 10 jaar de rol van voorzitter op zich genomen te hebben geeft Baron Philippe Casier het stokje door aan Christophe Lenaerts. De Algemene Vergadering is een perfect moment voor een hulde aan de heer Casier. Dit laat hem duidelijk niet ongeroerd.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Een stevig applaus voor de ongekende inzet en energie van de heer Casier gedurende zijn voorzitterschap bij Landelijk Vlaanderen.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Omdat naast iedere man een sterke vrouw staat wordt ook de echtgenote van de heer Casier ontzettend bedankt voor haar steun en geduld van de afgelopen jaren.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Valerie Vandenabeele wordt uitgebreid bedankt voor haar grote inzet voor Landelijk Vlaanderen en de organisatie van de huldiging van de heer Casier.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Van de gelegenheid wordt gelijk gebruik gemaakt voor een mooie foto van de voorzitter en onder-voorzitter van Landelijk Vlaanderen, minister Schauvliege en Mevrouw Evenepoel.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

De eigenaar van het kasteel, de heer Matthieu de Wynendaele voert een geanimeerd gesprek met minister Schauvliege. Ook krijgt zij een persoonlijke rondleiding in het museum van de kasteelheer zelf.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

De zeer geslaagde Algemene Vergadering wordt afgesloten met een receptie en netwerkgelegenheid.

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

De directie van Landelijk Vlaanderen, v.l.n.r. Thierry de l’Escaille (Ondervoorzitter), Jurgen Tack (Algemeen Directeur), Christophe Lenaerts (Voorzitter), Philippe Casier (Ere-voorzitter), Guido Mulier (ondervoorzitter), Alec van Havre (Penningmeester, niet op de foto).

Torhout kasteel Wijnendale landelijk vlaanderen ledenvergadering 31/5/2016 foto's DIRK LAENEN

Tijdens de receptie is de pracht van het kasteel te bewonderen. Een prachtige lokatie voor een geslaagd evenement.

 

Torhout
Kasteel Wijnendale
Landelijk Vlaanderen
Ledenvergadering 31/5/2016
Foto’s door Dirk Laenen

Editie 71

juni – juli – augustus  // 2016

Editie 71 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • State of the Union
 • Wedstrijd: Boom van het Jaar
 • Interview met Lieven Deschamphelaere (Natuurpunt)
 • Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer
 • Interview met Dirk Jordaens (ANB)
 • Soort in de kijker
 • Landgoed in de kijker
 • Verlag Algemene Ledenvergadering – Het Landgoedconcept
 • PAS herstelbeheer in de Praktijk
 • Cultuurgoederen in monumenten
 • Het Bosforum
 • Pacht en pachtprijzencommissies 2016
 • Hoge molens vangen veel wind
 • Nieuwsflash

Bijlage: De Landeigenaar 71