Editie 86

maart – april – mei // 2020

Editie 86 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de wetstraat
 • Algemene Ledenvergadering Landelijk Vlaanderen 2020
 • Landelijk Vlaanderen vraagt vernietiging Decreet Gemeentewegen
 • De balans opmaken na de letterzetter
 • Nieuwe pachtprijscoëfficiënten 2020-2022
 • SBP’s in de praktijk
 • Wildlife Estates Label: 5 Vlaamse private natuureigenaars krijgen Europese erkenning
 • Boomgericht bosbeheer en kwaliteitshout
 • Soort in de kijker
 • PAS: Nederland is het noorden kwijt
 • Het ringen van bomen
 • Aankomende soortenbeschermingsprogramma’s
 • Gemiddelde prijstendenzen van de houtmarkt
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 86

Editie 74

Maart – April – Mei  // 2017

Editie 74 – inhoud:

 • Nieuwe pachtprijzencoëfficiënten 2017-2019
 • Uit de imPASse, en nu?
 • De nieuwe Natuurwetgeving
 • De Klimaattop, Klimaat- en Energiepact
 • Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
 • Soort in de Kijker
 • Landgoed in de Kijker
 • Bosforum
 • Op weg naar een circulaire economie
 • Inwerkingtreding van het GLB
 • Toegang tot landbouwgrond in Europa
 • De jacht op houtkachels: weg met brandhout?
 • IPCB (Intergovernmental Platform on Climate Change)
 • Intereg voor Bos
 • Nieuwsflash
 • Save the date – Algemene Ledenvergadering 2017

Bijlage: Landeigenaar 74

Editie 65

December – Januari – Februari  // 2015
Editie 65 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Aanspreekpunt privaat beheer – woord van de voorzitter
 • Interview met Francis De Beir, voorzitter van de Koepel van de bosgroepen
 • Een moderne pachtwet?
 • Vlaamse aanpak stikstofvervuiling
 • Nieuwsflash
 • Rubriek: Landgoed in de kijker!
 • Activiteitenkalender
 • State of the Union
 • Verevening bij een ‘planologisch’ nieuw landgoed
 • Tips voor onder de kerstboom
 • Algemene vergadering ELO in Riga
 • Zoekertjes

Bijlages: Landeigenaar_nr65.pdf & LE_2014_04_bijvoegsel_v5_tp.pdf