Uitnodiging Ledendag 2021

Uitnodiging Ledendag 2021

 

Vrijdag 1 oktober 2021

Kasteel Printhagen

Printhagendreef 4, 3720 Kortessem

Link live stream: https://landelijkvlaanderen.telemak.media

Landelijk Vlaanderen vzw heeft de eer u uit te nodigen op haar LEDENDAG 2021 in en rond kasteel Printhagen te Kortessem. Graag gaan we samen met u in discussie over hoe we in Vlaanderen meer en betere natuur kunnen realiseren via een scheidings- of verwevingsmodel. Ook gaan we in discussie met de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement over hun ideeën en standpunten betreffende de herziening van de pachtwet.

Kasteel Printhagen, Kortessem

Printhagen was in het ancien régime een leengoed van de heren van Kortessem, dat sinds de 13de eeuw in handen was van de familie ‘van Printhagen’. Naast het kasteel bevat het gerestaureerd domein 3 schuren met een aantal nevengebouwen, een 3-tal grote paardenstallen en een dierenkeuken.

Eigenaar Frank Tans stelt het domein graag ter beschikking van Landelijk Vlaanderen voor haar Ledendag 2021.

Voorprogramma:

13:30 – 14:00: Verwelkoming
14:00 – 16:00: Rondleiding op het domein Printhagen
 

Programma

16:00: Verwelkoming door Christophe Lenaerts, voorzitter Landelijk Vlaanderen
16:05: Landelijk Vlaanderen werkingsjaar 2020-2021 en vooruitblik naar 2021-2022, Jurgen Tack, algemeen directeur Landelijk Vlaanderen

Scheiden of verweven

Steeds vaker horen we de vraag of we onze ambities met betrekking tot biodiversiteit en voedselproductie het best realiseren door grote hoeveelheden natuur te scheiden van intensieve landbouw (scheiden of landsparing) of net door natuur te verweven met extensieve landbouw (verweven of landsharing). Verschillende experten op het vlak van natuur, land- bouw, bosbouw en erfgoed evenals verschillende maatschappelijke actoren komen aan het woord en geven hun visie.

16:15: Voor- en nadelen van het scheiden- versus verwevenmodel, Maurice Hoffman, wnd. administrateur-generaal Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
16:45: Schaalvergroting in afgebakende gebieden en biolandbouw naast natuurgebieden, Steven Coenegrachts, Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld
16:55: De rol van landbouw in het Vlaamse natuurbehoud, Martin de Cock de Rameyen, managing director, Agriland
17:05: Een toekomst voor plattelandsnatuur, Jeroen Truyen, zaakvoerder Landmax
17:15: Verweven van natuur en landbouw in de praktijk: de case Berendrechtste polder”, Mischa Indeherberg, Mieco-effect
17:25: Nationale parken en landschapsparken, Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme & Jelle Vanden Berghe, Adviseur natuur kabinet Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
17:40: Hoe uw bos goed te verzekeren tegen brand en storm, Frédéric Achten, bestuurder FINEPOLIS bv

Herziening van de pachtwetgeving

Momenteel wordt in het Vlaams Parlement de herziening van de pachtwetgeving bestudeerd en bediscussieerd. We laten u graag vanop de eerste rij mee debatteren met de betrokken Vlaamse politici.

17:50: De standpunten van Landelijk Vlaanderen, Philippe Casier, ere-voorzitter Landelijk Vlaanderen
18:00: Debat: standpunten van NVA (Cathy Coudyser, Vlaams volksvertegenwoordiger), Open Vld (Steven Coenegrachts, Vlaams volksvertegenwoordiger), CD&V (vertegenwoordiger nog niet medegedeeld), Vooruit (Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger), Groen (Chris Steenwegen, Vlaams volksvertegenwoordiger), Vlaams Belang (vertegenwoordiger nog niet medegedeeld) en interactie met publiek
18:50: Afsluiting
19:00: Receptie & netwerkmoment

Deze uitnodiging is persoonlijk. Uw uitnodiging geldt als toegangsticket.
Deelnemers wordt gevraagd een COVID Safe Ticket (app of geprint document) voor te leggen.

Inschrijven

Inschrijven kan bij voorkeur via mail (events@landelijk.vlaanderen). Graag uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres vermelden, evenals het aantal personen dat zal deelnemen aan de geleide wandeling en/of het academische deel. Wij verwachten uw inschrijving bij voorkeur voor 25 september.

Met de steun van: