Nieuwe pachtprijscoëfficiënten 2023-2025

De pachtwetgeving voorziet in een driejaarlijkse onderhandeling tussen de pachters en de verpachters om de maximale pachtprijzen vast te leggen voor de volgende drie jaren. In het verleden werden de pachtprijzen onderhandeld op provinciaal niveau. Voor de derde maal werden de pachtprijscoëfficiënten op Vlaams niveau onderhandeld.

Met veelal positieve rendabiliteitscijfers tussen 2018 en 2020 en de hoge inflatiecijfers was de boodschap voor de vertegenwoordigers van de verpachters (5 leden aangeduid door Landelijk Vlaanderen en 5 leden aangeduid door het Belgisch Notariaat) duidelijk: een significante verhoging is noodzakelijk. Tijdens de onderhandelingen blijft het een moeilijk gegeven dat je pachtprijscoëfficiënten dient vast te leggen voor de komende drie jaar terwijl het cijfermateriaal waarop deze gebaseerd zijn steeds teruggrijpt naar het verleden. Vanuit de vertegenwoordigers van de verpachters werd duidelijk gesteld dat er deze keer daadwerkelijk rekening moet gehouden worden met de gestegen leefkost.

Voor de gebouwen verkregen we de stijging in de consumptieprijsindex van de laatste 3 jaar (17,80%). Dit voor alle provincies en regio’s. Voor de gronden kwamen we tot een akkoord dat wat lager lag: gemiddeld 15,31% voor Vlaanderen (rekening houdend met de oppervlakte van de verschillende landbouwstreken). Voor de gronden werd op vraag van de pachters rekening gehouden met het rendement en het aandeel pacht daarin. Op vraag van de verpachters werd ook rekening gehouden met de verhouding tussen de aankoopprijs van de grond en de pachtprijs van de grond.

Dit resulteerde in volgende pachtprijscoëfficiënten voor de verschillende provincies en landbouwregio’s. Opgelet: enkel de in het Staatsblad gepubliceerde cijfers kunnen als rechtsgeldig beschouwd worden:

2020-2022 2023-2025
Gronden Gebouwen Gronden Gebouwen
Antwerpen
Polders 7,90 10,67 8,61 12,57
Zandstreek 7,32 10,67 8,78 12,57
Kempen 10,32 10,67 12,38 12,57
Limburg
Kempen 9,54 7,78 11,73 9,16
Zandleem 6,17 7,78 6,91 9,16
Leem 4,72 7,78 5,38 9,16
Grasstreek 4,73 7,78 5,39 9,16
Oost-Vlaanderen
Polders 4,98 6,27 5,68 7,39
Zandleem 5,08 6,27 5,69 7,39
Zandstreek 5,47 6,27 6,51 7,39
Leem 4,98 6,27 5,58 7,39
Vlaams-Brabant
Zand 6,61 7,77 7,93 9,15
Kempen 10,36 7,77 12,74 9,15
Zandleem 5,94 7,77 6,65 9,15
Leem 4,74 7,77 5,31 9,15
West-Vlaanderen
Duinen 4,86 6,39 5,30 7,53
Polders 4,77 6,39 5,20 7,53
Zandstreek 7,04 6,39 8,45 7,53
Zandleem 5,23 6,39 5,96 7,53
Leem 4,77 6,39 5,20 7,53

 

Bij een onderhandeling is een goed akkoord een akkoord waarbij geen van beide partijen blij de onderhandelingstafel verlaat. In dat geval hebben we wellicht een goed akkoord. Ook positief was de ontspannen en constructieve sfeer waarin de gesprekken verliepen. We danken dan ook graag alle betrokken partijen, evenals de medewerkers van het Departement Landbouw en Visserij die het proces begeleiden.

Comments are closed.