Bezorgdheden over decreet betreffende gemeentewegen

Op donderdag 28 maart 2019 bespreekt de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet betreffende gemeentewegen. Landelijk Vlaanderen werd niet geconsulteerd, maar attendeerde de commissieleden op een aantal gebreken en problemen.

Lees hier de bezorgdheden en opmerkingen van Landelijk Vlaanderen.

Reageer