september – oktober – november // 2021

Editie 92 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de Wetstraat
 • Concurrentie tussen boscompensatie en subsidie bosuitbreiding vertraagt bosteller
 • Recht van voorkoop
 • Landgoed in de kijker: Het kasteeldomein van Printhagen
 • Uitkijken naar de nieuwe lading SBP’s
 • Panelen voor landeigenaars vanaf nu verkrijgbaar bij Landelijk Vlaanderen
 • Soort in de kijker
 • Een Europese Bosstrategie voor 2030
 • Beleidsaanbevelingen voor privaat natuurbeheer
 • Over poelen en vennetjes
 • Natuurrapport 2020: bilan van een decennium werken aan biodiversiteit
 • Nieuwsflash
 • Resultaten bevraging nieuwe projectsubsidies soorten
 • Gezamenlijke verklaring bosbouworganisaties

Bijlage: Landeigenaar 92