december – januari – februari // 2022

Editie 93 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de Wetstraat
 • Ledendag Landelijk Vlaanderen
 • Wildlife Estates Label: Vlaamse private natuureigenaars krijgen Europese erkenning
 • De beheerovereenkomsten voor de volgende GLB-periode (2023-2027)
 • Landelijk Vlaanderen vraagt bijsturing nieuw goederenrecht: Federale overheid stuurt Vlaamse regelgeving in de war!
 • Landgoed in de kijker: Bossen aan de Kluis van Bolderberg
 • Panelen voor landeigenaars vanaf nu verkrijgbaar bij Landelijk Vlaanderen
 • Europese boseigenaren en -beheerders niet blij met nieuwe EU-bossenstrategie
 • Soort in de kijker
 • Werking van watersystemen
 • Vlaamse slow travel pionier creëert nieuw verdienmodel voor domeineigenaars
 • Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2021
 • Nieuwsflash
 • Zoekertjes & Events

Bijlage: Landeigenaar 93