maart – april – mei // 2022

Editie 94 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de Wetstraat
 • Open brief aan minister Demir betreffende onteigening van private eigenaars in het kader van de realisatie van nieuwe bebossing
 • Nationale en landschapsparken in ontwikkeling
 • Koolstofboeren: nieuw agrarisch verdienmodel in wording?
 • Het Grondwettelijk Hof verduidelijkt de toepassing van het Gemeentewegendecreet
 • Aandacht voor biodiversiteit in het nieuwe Vlaams strategisch plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027
 • Duo- en vriendenlegaat, wat is er veranderd?Panelen voor privaat beheer en eigendom
 • Herstel van veengebied met economische waarde
 • Landgoed in de kijker: Landschappen Sint-Laureins
 • Stand van zaken omzetting uitgebreide bosbeheerplannen
 • Soort in de kijker
 • Houtmarkt oververhit
 • De wolf is terug van weg geweest
 • Zoekertjes & Events
 • Nieuwsflash

Bijlage: Landeigenaar 94