Nieuwe regels premieregeling Onroerend Erfgoed

De overheid ondervindt constant moeilijkheden om de premieregeling voor onroerend erfgoed te financieren. Een grote achterstand is opgelopen in het toekennen van de premies met dus een lange wachtlijst. Om daaraan te verhelpen heeft de Vlaamse Regering (VR) beslist de huidige premieregeling op te schorten en nieuwe regels in te voeren.

Voortaan (zijnde vanaf december 2020) zal het plafond voor de premies volgens de standaardprocedure (voor onderhoudswerken) opgetrokken worden tot €250.000/jaar/alleenstaand geheel i.p.v. €25.000 tot nu toe weliswaar met een globale beperking van €500.000 op 5 jaar. De premies volgens de bijzondere procedure (voor grotere werken boven dat jaarlijks bedrag) worden vervangen door een systeem van oproepen. Hiermede zal de VR jaarlijks een premiebudget vrijmaken en in deze enveloppe oproepen lanceren volgens vooraf aangekondigde thema’s en kalender waarop erfgoedbeheerders zich kunnen inschrijven om hun project gefinancierd te krijgen. Wat voor projecten gebeurt die hiermede uit de boor vallen, is er geen duidelijkheid.

Daarnaast werd het instrument “beheerovereenkomst landschap” geactiveerd voor reguliere werken aan landschappen en het systeem van meerjarenpremieovereenkomsten aangepast.

Hiermede wil men de budgetten onder controle houden. Het nieuw systeem heeft als nadeel dat er gevallen zijn waar premies niet meer toegekend zullen zijn. Daartegenover is het jaarlijks opgetrokken plafond van €250.000 wel degelijk voor de meeste dossiers van particuliere beheerders; des te meer dat de standaardprocedure administratief veel eenvoudiger en sneller is. Op de laatste minuut werd een plafond van €500.000 op 5 jaar ingevoerd wat de aantrekking van de nieuwe regel wel beperkt.

Bij nader onderzoek van de nieuwe regel zal er uitgebreider toegelicht worden, maar nu in december kunnen de dossiers volgens de standaardprocedure met het nieuw plafond ingediend worden.