Storm Eunice: wat te doen bij stormschade?

Op 18 februari trok storm Eunice een spoor van vernieling door ons land. Met heel wat schade als gevolg. Ook in de Vlaamse bossen was dat het geval. Wat moet u doen wanneer u schade heeft ondervonden in uw bos?

Zet veiligheid steeds voorop. Wanneer dat niet nodig is begeef u dan niet in het bos terwijl de storm nog niet gaan liggen is. Zorg er ook voor dat ook bezoekers het bos niet betreden. Waar afgewaaide takken of gevelde bomen over de boswegen zijn terechtgekomen sluit je de weg af. Dat kan eenvoudig met rood/wit markeringslint. Voor afhangende takken of hangende bomen langs de openbare weg kan je de brandweer bellen.

Is de storm gaan liggen dan dient u zo snel mogelijk de schade te inventariseren. Maak overvloedig foto’s van de schade. Beschikt u over een bossenverzekering die stormschade dekt dan kan u de foto’s doorsturen naar de verzekering. De foto’s kunnen later ook gebruikt worden als bewijsvoering dat het stormschede betreft en geen onvergunde velling. Voor de meeste verzekeringen spreekt men pas over stormschade als verschillende bomen (10 à 15) geveld zijn. Schade aan gebouwen of voertuigen dienen eerst geclaimd te worden via de familiale, burgerlijke aansprakelijkheids- of familiale verzekering. Pas wanneer deze verzekeringen de schade niet uitkeren kan u terecht bij uw bossenverzekering zo u inschreef op de burgerlijke aansprakelijkheid.

Ga niet meteen over tot de velling van de bomen! Beperk het ingrijpen tot bomen die een gevaar vormen voor de directe omgeving. Wees uitermate voorzichtig met bomen die nog onder spanning staan. Vaak is het aan te bevelen om deze te laten vellen door een professional.

Wanneer er acuut gevaar is in bosverband (veiligheid van andere bomen, van bezoekers of van infrastructuur) kan je dode bomen, bomen met takbreuk na stormschade, half hangende bomen over wegen kappen zonder kapmachtiging. Meld de kapping binnen de 24 uur aan Natuur en Bos (voeg foto’s toe die aantonen dat er acuut gevraa was). Is er geen acuut gevaar meld de kapping dan minstens 14 dage voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk aan Natuur en Bos (voeg ook hier de nodige foto’s toe). Binnen de 6 maanden na de kapping dien je de nodige herstelmaatregelen voor te leggen aan Natuur en Bos.

Opgelet: van 1 april tot 30 juni is het schoontijd (de periode waarin het bos niet geëxploiteerd en geruimd mag worden omwille van de broedperiode van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om andere ecologische redenen). Ga dus meteen aan de slag en informeer Natuur en Bos zo snel mogelijk van de schade.

Hoe Natuur en Bos bereiken?

Antwerpen: aves.ant@vlaanderen.be
Limburg: aves.lim@vlaanderen.be
Oost-Vlaanderen: aves.ovl@vlaanderen.be
Vlaams-Brabant: aves.vbr@vlaanderen.be
West-Vlaanderen: aves.wvl@vlaanderen.be

Comments are closed.