Start omzetten beheerplannen

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid start in oktober 2019 met het omzetten van bestaande beheerplannen naar natuurbeheerplannen. Een noodzakelijke actie om te kunnen genieten van de vernieuwde financieringsmogelijkheden.

Alle uitgebreide bosbeheerplannen en beheerplannen van natuurreservaten en bosreservaten worden omgezet. Natuur en Bos gaat van start met de plannen van gebieden die gelegen zijn in de speciale beschermingszones (SBZ’s).

Het omzetten gebeurt via een eenvoudige procedure. In oktober en november 2019 worden informatiesessies opgezet met de Bosgroepen, natuurverenigingen, Landelijk Vlaanderen en de provinciebesturen. Naast Natuur en Bos zelf vertegenwoordigen zij immers een groot aantal van deze beheerplannen. Samen met hen wil Natuur en Bos een zo efficiënt mogelijke werkwijze opzetten.

De andere verantwoordelijken voor beheerplannen – gemeentebesturen, defensie, … – worden waar nodig gecontacteerd door Natuur en Bos. Beheerders van natuurbeheerplannen die geen binding hebben met een van deze partners (bijvoorbeeld een private eigenaar die geen lid is van een Bosgroep) worden individueel gecontacteerd door Natuur en Bos.

Lees meer over de omzetting van beheerplannen.

1 reactie

  1. MarcusReageer

    Heeft u een lopende SNL-a-aanvraag voor collectief beheer? Dan maakt u in overleg met uw gebiedscoordinator een plan voor uw jaarlijks beheer. Dit gebeurt in de periode van 1 september tot en met 31 december, voordat het beheerjaar start. U kunt geen nieuwe aanvraag doen.

Reageer