Minister Demir dreigt met onteigening private eigenaars

Op dinsdag 26 oktober 2021 kwam de Comissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaamse Parlement samen. Op het programma stonden enkele vragen om uitleg over de stand van zaken van het bosuitbreidingsplan.

Groot was onze verbazing om Minister Demir in de parlementaire commissie hard te horen uitvallen tegen de private eigenaars.

Minister Demir: “Als er niet de intentie is van de eigenaar om te bebossen, en de eigenaar evenmin te overtuigen valt door middel van subsidies, rest alleen het verwerven van de grond of drastischere maatregelen door middel van onteigening, als daar billijke redenen voor bestaan. Ik zal ook onteigenen daar waar het moet. Ik zal daar niet voor terugdeinzen.”

Het gebruik van onteigeningen om politieke doelstellingen te realiseren is laakbaar. Landelijk Vlaanderen waarschuwde van dag 1 dat de realisatie van 4.000 hectare bos in Vlaanderen tijdens de huidige regeerperiode niet realiseerbaar is.

Landelijk Vlaanderen trad op vraag van Minister Demir toch toe tot de bosalliantie. We deden dat samen met natuurverenigingen, Bos+, de Vlaamse bosgroepen en heel wat overheidsinstanties. Bedoeling was om samen de doelstellingen te realiseren. Wanneer je als vereniging dergelijk engagement neemt ga je er evenwel vanuit dat je dat doet als partners: de Minister kan op onze steun rekenen en omgekeerd rekenen we op de Minister dat ook zij ons ondersteund bij de realisatie van de bosdoelen. Bij een alliantie ga je immers uit van wederzijds respect.

Landelijk Vlaanderen schreef samen met de Koepel van Vlaamse Bosgroepen en Boerenbond een open brief aan Minister Demir (bij het schrijven van deze tekst hadden we nog geen antwoord ontvangen op onze vraag voor overleg). Het moet immers duidelijk zijn dat wanneer de Minister het private eigendomsrecht niet wenst te respecteren dat Landelijk Vlaanderen de bosalliantie moeilijk kan blijven ondersteunen. Het respect voor private eigendomsrechten is immers de basis van het bestaan van onze organisatie.

1 reactie

 1. De Mees Marc

  Minister Demir staat in haar kabinet zelf onder druk van een stel lobbyisten die de “natuur” in hun vaandel dragen.
  – Ik kijk naar Natuurpunt, die hebben in Vlaanderen bijna 20.000ha in eigendom en beheer, en bebossen kennen ze niet….
  – Agentschap Natuur en Bos is in ‘t zelfde bedje ziek, in hun bestaande bossen kappen ze meer dan aanplanten, onder het motto
  open ruimte maken voor heide. Wat praktisch overal mislukt en in woestenij herschapen wordt. Daarvoor zijn er reeds honderden
  hectaren gekapt! Wie controleert en sanctioneert deze wantoestanden…? En dit is een overheidsinstelling !
  En dan zou de privé-eigenaar onteigend worden als hij zijn gronden niet wil bebossen !!! SCHANDE.