Nieuwe Pachtprijscoëfficiënten 2017-2019

De nieuwe pachtprijscoëfficiënten zijn bekend!

De pachtwetgeving voorziet in een driejaarlijkse onderhandeling tussen de pachters en de verpachters om de maximale pachtprijzen vast te leggen voor de volgende drie jaren. In het verleden werden de pachtprijzen onderhandeld op provinciaal niveau. Deze keer werden de pachtprijscoëfficiënten voor het eerst op Vlaams niveau onderhandeld. Meteen wordt dan duidelijk dat in het verleden met wisselend succes werd onderhandeld over de pachtprijzen met soms grote verschillen in pachtprijs voor landbouwgrond in eenzelfde landbouwstreek, maar gelegen in een andere provincie.

De delegatie van eigenaars/verpachters had bij aanvang twee grote doelen voor ogen: een stijging van de pachtprijs (bovenop de inflatie) en een naar elkaar laten toegroeien van de verschillende pachtprijzen in eenzelfde landbouwstreek. Met enkele slechte oogstjaren voor de landbouwsector voorwaar geen makkelijke opdracht.

Nieuwe samenstelling

De samenstelling en de werking van de pachtprijzencommissie wordt geregeld via een koninklijk besluit van 11 september 1989. Sinds 1 juli 2914 is de pachtwetgeving evenwel een gewestelijke bevoegdheid geworden. Het koninklijk besluit werd dit jaar bij besluit van de Vlaamse Regering gewijzigd. Door dit besluit is er niet langer sprake van een pachtprijzencommissie per provincie maar van een gewestelijke pachtprijzencommissie.
De pachtprijzencommissie wordt samengesteld door de minister van Landbouw en bestaat uit vijf grondeigenaars en vijf pachters. De voorzitter is een personeelslid van het Departement Landbouw en Visserij. De vijf effectieve en de vijf plaatsvervangende leden-grondeigenaars worden benoemd uit een lijst van tien kandidaten gemeenschappelijk voorgedragen door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en Landelijk Vlaanderen. De vijf effectieve en de vijf plaatsvervangende leden-pachters worden door de minister benoemd uit een lijst van 10 door de SALV (Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij) voor te dragen kandidaten.

Wie zit aan tafel voor leden-grondeigenaars?

Leden-grondeigenaars van de pachtprijzencommissie:

 • Eric de Neeff, Lubbeek
 • Francis Van Schoubroeck, Herentals
 • Jean-Werner de Crombrugghe, Sint-Genesius-Rode
 • Patrick Geelhand de Merxem, Kemmel
 • Thierry de Grunne, Bilzen-Beverst

Plaatsvervangende leden-grondeigenaars van de pachtprijzencommissie:

 • Ann Berben, Zuttendaal
 • Eddy Baudry, Brugge
 • Jozef Dauwe, Eeklo
 • Jurgen Tack, Berlare
 • Michel Brandhof, Diest

Landbouwstreken

De pachtprijzen werden in het verleden per provincie en per landbouwstreek vastgelegd. Hierdoor zijn historisch soms grote verschillen ontstaan in de pachtprijscoëfficiënten van éénzelfde landbouwstreek. Landelijk Vlaanderen was en is vragende partij om deze verschillen verder weg te werken.

De resultaten

De slechte oogstjaren, met 2016 als absolute uitschieter, zorgden ervoor dat de onderhandelingen moeizaam verliepen. Beide partijen moesten immers een passende tussenweg vinden tussen de dalende rentabiliteit van de landbouwbedrijven in Vlaanderen en de stijgende grondprijzen van landbouwgronden. Na lang onderhandelen konden beide partijen zich vinden in een beperkte verhoging van de pachtprijscoëfficiënten. De verhogingen variëren tussen 4,1 en 9,4% voor landbouwgronden waarbij de laagste pachtprijscoëfficiënten de hogere een klein beetje bijbenen. Voor de gebouwen werd uiteindelijk afgeklopt op een lineaire verhoging van 6% voor gans Vlaanderen.

Pachtprijscoëfficiënten 2017-2019

2014-2016 2017-2019
Gronden Gebouwen Gronden Gebouwen
Antwerpen
Polders 7,50 9,87 7,82 10,46
Zandstreek 6,70 9,87 7,10 10,46
Kempen 9,70 9,87 10,11 10,46
Vlaams-Brabant
Zand 6,10 7,19 6,47 7,62
Kempen 9,78 7,19 10,25 7,62
Zandleem 5,60 7,19 5,94 7,62
Leem 4,50 7,19 4,69 7,62
Limburg
Kempen 8,91 7,20 9,44 7,63
Zandleem 5,76 7,20 6,11 7,63
Leem 4,28 7,20 4,48 7,63
Grasstreek 4,24 7,20 4,49 7,63
Oost-Vlaanderen            
Polders 4,65 5,80 4,93 6,15
Zandleem 4,85 5,80 5,08 6,15
Zandstreek 5,10 5,80 5,41 6,15
Leem 4,70 5,80 4,93 6,15
West-Vlaanderen            
Duinen 4,62 5,91 4,81 6,26
Polders 4,53 5,91 4,72 6,26
Zandstreek 6,11 5,91 6,37 6,26
Zandleem 4,97 5,91 5,18 6,26
Leem 4,58 5,91 4,77 6,26

 

 

11 reacties

 1. Paul WillemsReageer

  Nieuwe pachtprijscoëfficiëntan ’17-’19:
  Betreft bij ons een “mondelinge pachtovereenkomst, ontstaan in 1947 ! Ik werd eigenaar door erfenis.
  De pachter (ondertussen al 2x aanverwante) beweert dat ik de pachtprijs niet mag indexeren, en dat ik hem op zijn minst 3 maanden vooraf moet verwittigen !? Coëfficiënten zijn evenwel maar gekend vanaf dec.2016.
  – Mag ik de indexering toepassen op deze mondelinge pachtovereenkomst ?
  – Mag ik verhoging 50% toepassen voor intussen “langetermijnpacht ” ?
  – Kan ik eisen dat de “mondelinge pachtovereenkomst” wordt vervangen door een notariële overeenkomst ?
  Momenteel hebben wij geen enkele rechtszekerheid over “einde pacht”, wat de pachter ook uitspeelt.

  Graag antwoord, waarvoor oprechte dank

  • Christophe LenaertsReageer

   Geachte heer,

   u mag uiteraard de indexering toepassen. Dit is de wetgeving. Indien uw pachter dit weigert is dit een reden tot pachtontbinding via het vredegerecht.
   U mag geen verhoging toevoegen daar dit enkel mag op geschreven NIEUWE pachten in bepaalde gevallen.
   U mag vragen om naar een geschreven pacht te gaan maar dit is moeilijk te eisen. Dit zou wel kunnen geacteerd worden door het vredegerecht bij een geschil. Let wel dat het einde van de pacht pas zal geschieden bij het overlijden van de huidige achter en er geen erfgenamen zijn die verder pachten. Deze moeten uiteraard landbouwer zijn in hoofdberoep. De enige andere manier is om via het vredegerecht een stopzetting te eisen.

   Met vriendelijke groeten,

   Landelijk Vlaanderen

 2. Rony MaesReageer

  Kan u me de publicatiedatum in het Staatsblad voor de nieuwe pacht coëfficiënten (2017-2019) geven?
  Alvast bedankt.
  Groeten

  Rony Maes

 3. Pelssers Jean maasmechelenReageer

  In 1974 pachtte mijn broer de grond die ik toen erfde van mijn ouders maar de boerderij werd uitgebaat door zijn vrouw. Rond 2008 droeg deze deze gronden over aan haar schoonzoon, deze is in hoofdberoep veehandelaar. ik heb toen de over dracht aangevochten bij het vredegerecht omdat de nieuwe pachter in hoofdberoep geen landbouwer was .Doch ik kreeg ongelijk de Rechter zei dat als hij een spade in de grond kon steken hij een landbouwer was, wat ging ik nog procederen. Dan heb ik een eerste keer de pacht aangepast in 2011 ,in 2014 moest er een nieuwe aanpassing zijn 2014, maar ben dat vergeten te doen en zo heeft de pachter ook niet betaald. Ik dacht dat dit zou gebeuren uit eerlijkheid Voor 2017 was er een nieuwe aanpassing, maar we zijn nu al 02-maart 2018 en hij heeft nog steeds niet de pacht betaald en weet dus ook niet of hij heeft aangepast voor 2017 . Ik denk dat deze man moeilijk doet omdat ik enkele jaren geleden hem aangeboden heb om te kopen. Deze wilde hij wel kopen ,ik vroeg twee euro /m terwijl de normale prijs rond de drie euro ligt HIJ wilde max een en halve euro betalen dat was zijn prijs hij was pachter en ik had niets te zeggen ONBEGRIJPELIJK .Mijn vraag is wat kan ik doen wat de pacht betreft naar betaling ,en kan dit een reden zijn om de pachtverbreking te kunnen vragen voor de rechtbank. Ook ik vrees dezelfde problematiek als ik wil verkopen met de pachter hij waant zich eigenaar. Wat kan U mij advizeren wat ik kan doen. Met vriendelijke groet . PELSSERS JEAN

 4. Annie DeryckerReageer

  Hoe gebeurt de berekening van de pachtprijs?
  KI × oppervlakte × pachtprijs coëfficiënt
  Hoe wordt de oppervlakte weergegeven voor de berekening? In are of hectare?
  Gelieve mij een antwoord door te sturen met een voorbeeld ook aub.
  Dank bij voorbaat.
  Met vriendelijke groeten.
  Annie.

 5. Vanbever FriedaReageer

  Geachte

  Ik ben eigenaar door erfenis van een stuk landbouwgrond gelegen te Herne;
  Grootte : 27a66ca.
  Het gaat over een mondelinge overeenkomst sinds +/- 30 jaar.
  De pacht is nooit geindexeerd.en bedraagt 17,51€. De onroerende voorheffing : 17,89€.
  In een vorige reactie zie ik hoe de pachtprijs berekend wordt en kom ik aan een uitkomst van 265,92€!
  21 x 2766 x 4,69
  Is dit een correcte berekening?
  Nog een paar vragen : : hoe ga ik te werk om deze grond te verkopen? Welke is de beste periode en hoe wordt de prijs berekend?
  Ik heb al gepolst bij de pachter, zonder reactie.
  Alvast dank u voor reactie
  Mvg,
  Frieda Vanbever

Reageer