Landgoed Voort wint InBev Baillet-Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013

Op 1 oktober werd in het Limburgse Haspengouw de InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu uitgeraakt aan Lionel le Hardÿ en zijn Landgoed Voort. Wij zijn erg trots dat opnieuw een lid van onze organisatie deze prijs in ontvangst mocht nemen, en wensen de heer le Hardÿ dan ook langs deze weg te feliciteren met zijn terechte erkenning als uitmuntend landbeheerder.

De prijsuitreiking wordt tweejaarlijks georganiseerd door SBNL, de Stichting voor het Behoud van Natuur en Leefmilieu in Vlaanderen. Een jury van landeigenaars en onafhankelijke experts beoordeelde dit jaar vijf kandidaturen aan de hand van op voorhand vastgelegde criteria. Voorzitter van deze jury was Jurgen Tack, directeur van het INBO, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. De prijs, ter waarde van 20.000€, is de grootste erkenning die in België wordt gegeven op het gebied van duurzaam milieu- en landbeheer.  Elk jaar wordt een eigenaar of privébeheerder beloont die zich met het ecologisch beheer of de inrichting van een in België gelegen domein bezighoudt, afwisselend in Vlaanderen en Wallonië.

Landgoed Voort is gelegen in de fruitstreek van Borgloon te Haspengouw. Het domein omvat  de prachtig gerestaureerde kasteelhoeve ‘De Tornaco’, een parkgebied, enkele vijvers, een meanderend riviertje, akkerlanden, weilanden en fruitboomgaarden, vaak door hagen van elkaar gescheiden. Eigenaar Lionel le Hardÿ zet zich al ruim twintig jaar in voor de restauratie van de oude hoeve en de herwaardering van de natuur op de omliggende gronden, waarbij hij er is in geslaagd de moderne landbouw te integreren met de elementen en van het historische Haspengouwse landschap.  Hij liet zich daarbij inspireren door het typische karakter van het landschap en de grote rijkheid aan fauna en flora in de omgeving. Ook zijn studie ‘land management’ en de waarden waarmee hij is opgegroeid hebben bijgedragen tot een grote persoonlijke betrokkenheid, met als resultaat van dit geslaagd beheer een zichtbare verbetering van de biodiversiteit en een opmerkelijk cultuurlandschap.

De integratie van de moderne landbouw met de waarden van vragen duurzaam natuurbeheer is volgens de jury erg indrukwekkend. De restauratie en verbetering van het landgoed startte met de aanplanting van hagen en grasstroken om erosie te bestrijden, wat erg succesvol bleek. Om het traditionele landschap te restaureren werden de boomgaarden met hoogstammen hersteld door de aanplanting van maar liefst 600 fruitbomen in verschillende oude variëteiten.  Populieren werden gekapt om plaats te maken voor inheemse soorten, en poelen, vijvers en meanders van de beek op het terrein werden hersteld.  Het prijzengeld zal bovendien worden aangewend om de oevers en terrassen naast de vijver en in hun oude glorie te herstellen. Na de plechtigheid konden de aanwezigen deelnemen aan verschillende wandelingen op het domein.

In de toespraak van Minister-President Kris Peeters werd Landelijk Vlaanderen als belangrijke organisatie voor een succesvol privaat natuurbeheer vermeld. Wij hopen dat deze prijsuitreiking de private eigenaar zal stimuleren zodat wij in 2015 opnieuw een winnaar of kandidaat vanuit onze organisatie kunnen voordragen.  Ook wensen wij Lionel le Hardÿ en Marc Govaert (winnaar in 2011) nogmaals te feliciteren met hun voorbeeldige bijdrage aan het Vlaamse leefmilieu.

Reageer